H

Print Friendly, PDF & Email

Handhavingsverzoek.nl | Handhaving kun je afdwingen http://www.handhavingsverzoek.nl/

Handhavingsverzoek | op Amsterdam.nl  (uitleg iets melden of handhaven)

Handhaving | Lees onze pagina Signaleren en melden

Helikopters OF, zie Klachten/Meldingen Vliegverkeer  bij BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Horeca | Uitvoeringsnotitie Horeca 2014 Stadsdeel Centrum
Zie ook Terrassen

Huis De Pinto | Evenementen in het Pinto huis op Facebook

Huistest.nl | alles over een leven lang veilig en comfortabel wonen

Huisvestingswet | actueel en artikelgewijs op overheid.nl

Huisvestingsverordening 2016 | van de gemeente Amsterdam

Regelhulp | wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Huren | Van alles over huren, huurspreekuur: zie ook Woon

Huurcommissie | Doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen van woonruimten. Telefonische informatie: bel 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8:00 –  20:00 uur (belt u vanuit het buitenland, bel dan: +31 77 465 67 67)

Huurdersvereniging Amsterdam | een bundeling van huurdersverenigingen in Amsterdam OPGEHEVEN Er is in 2019 iets nieuws in de maak.

Huurdersvereniging Centrum  |  vereniging

Huurfietsen e.d., uitstallingen fietsverhuurbedrijven | wat er in Centrum toegestaan is