Gepland

H

Print Friendly, PDF & Email

Handhavingsprioriteiten | in het  stadsdeel Centrum in 2016

Handhavingsverzoek.nl | Handhaving kun je afdwingen

Handhavingsverzoek | artikel over hoe en wat uit den Haag!)

Handhavingsverzoek | op Amsterdam.nl  (uitleg iets melden of handhaven)

Handhaving | Lees onze pagina Signaleren en melden

Helikopters OF, zie Klachten/Meldingen Vliegverkeer  bij BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Huis De Pinto | Evenementen in het Pinto huis op Facebook

Huistest.nl | alles over een leven lang veilig en comfortabel wonen

Huisvestingswet | actueel en artikelgewijs op overheid.nl

Huisvestingsverordening 2016 | van de gemeente Amsterdam

Van alles over huren, huurspreekuur: zie ook Woon

Huurcommissie | Doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen van woonruimten. Telefonische informatie: bel 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8:00 – 20:00 uur (belt u vanuit het buitenland, bel dan: +31 77 465 67 67)

Huurdersvereniging Amsterdam | een bundeling van huurdersverenigingen in Amsterdam

Huurdersvereniging Centrum  |  vereniging