W

Print Friendly, PDF & Email

Waternet | Geluidsoverlast op het water melden, ook andere links

We Helpen | Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorgen voor een ander.

Welstand | Downloads en Links

Welstandsnota | Alles waar u rekening mee dient te houden bij bouwen en meer. Ook bij reclame op of aan gevels, ramen, luifels enz.

Welstand in kaart | Klik op de kaart om de welstandscriteria voor het gebied te bekijken.

Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam |  De Commissie voor Welstand en Monumenten levert welstands-adviezen, monumentenadviezen en plaatsingsadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur

Wonen in Amsterdam | Informatie van de Gemeente

Woonbeleid en regelgeving in Amsterdam| Informatie van de Gemeente

!WOON, Stichting | v/h Wijksteunpunten Wonen, voor informatie, advies en ondersteuning over huren en wonen.
Team Centrum
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
telefoon: 020-5230 130
(er zijn meer vestigingen)

Woonspreekuren voor huurders en VvE’s en Huurteam van Stichting !WOON in het CENTRUM

IDEM van Stichting !WOON elders in Amsterdam

Woningcorporatie :

Woningwet2015.nl | prestatieafspraken in kaart. In prestatieafspraken komen de drie partijen overeen op welke manier elk van hen bijdraagt aan het uitvoeren van het in de gemeente geldende volkshuisvestelijk beleid. Met de herziene woningwet krijgen vooral huurders een andere, meer gelijkwaardige rol.