Grachtenmonitor 2017

Print Friendly, PDF & Email

In de Grachtenmonitor leest u wat Waternet in 2017 heeft gedaan op de grachten. Deze monitor werd op zaterdag 28 april gepubliceerd. Het gaat vooral over de vergunningen die ze hebben verleend, de handhaving en het meten van overlast. De Grachtenmonitor geeft de feitelijke resultaten weer tot en met december 2017. De opgenomen cijfers betreffen uitsluitend de cijfers zoals deze bij Waternet bekend zijn. 

Uit de monitor blijkt:

 • In personeelsbudget uitgedrukt heeft Waternet in 2017 € 1,6 miljoen (afgerond) beschikbaar voor toezicht en handhaving op het water. Daarvan wordt € 420.000 bekostigd door de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.  Incidenteel beschikbaar was € 400.000 (amendement 480.17) voor extra handhaving in de avonduren. Van het totale budget worden bijna 20 FTE gefinancierd, waarvan 15 FTE toezichthouders, 2 FTE juridische handhavers, 2 FTE coördinatoren en 1 FTE teamleider.
 • Vorig jaar zijn 273 bootjes gezonken of tot wrak verklaard, in 2016 waren dat er 200. Waternet haalde er 117 uit het water, waarvoor de eigenaars betaalden. Ook sleepte Waternet 44 verwaarloosde bootjes weg. 156 eigenaren haalden zelf hun bootjes weg.
 • 1339 mensen klaagden in 2017 over overlast op het water. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2016 (1.233). De meeste klachten gaan over lawaai: 975. In 2016 waren dat er 756. Ruim een kwart van de meldingen komt van bewoners van de Prinsen- en Brouwersgracht.
 • Daarnaast is er handhaving op illegale passagiersvaart via internet (aanbieders) en op illegale passagiersvaart via fysieke controle op het water, of preventief.
 • In 2017 is extra handhavingscapaciteit ingezet in de avonduren (16.00 tot 1.00 uur) naar aanleiding van de ‘Pilot extra handhaving in de zomermaanden’. Er zijn minder meldingen van geluid en snelheid in de avonduren waargenomen.
 • Het aantal klachten over gevaarlijke manoeuvres is met de helft gedaald: 89 tegenover 172 in 2016. De klachten over te hard varen zijn in aantal ongeveer gelijk gebleven: 275.
 • Op de Prinsengracht startte in april 2017 een proef met eenrichtingsverkeer. Boten varen makkelijker door en omwonenden zeggen minder overlast te hebben. Daarom is de proef tot april 2019 verlengd. De proef dat boten vanaf de Oudezijds de Grimburgwal niet meer op kunnen heeft effect en wordt daarom een vaste regel.
 • In 2017 zijn toezichthouders aanwezig geweest bij buurt- of bewonersoverleggen en in enkele gevallen heeft Waternet met bewoners en andere diensten ook buurtschouwen bijgewoond.
 • In 2017 is voor het vaarseizoen gestart met het ontwikkelen van een nieuwe versie van de bestaande app Vaarwater. Om de app aantrekkelijker te maken voor de gebruikers wordt meer relevante informatie toegevoegd over de omgeving waar wordt gevaren. De app Vaarwater is winnaar geworden van de internationale Red Dot Award.
 • Als je met een bootje in de grachten wil liggen en varen, heb je een binnenhavengeld-vignet (BHG) nodig. Het aantal BHG-vignetten is van 11.290 in 2012 gedaald naar 7.276 in 2017. Dat komt omdat de gemeente vaker wrakken wegsleept, een BHG-vignet in prijs is gestegen en vervuilende tweetaktmotoren sinds januari 2017 verboden zijn. Waternet gebruikt deze inkomsten voor het schoonhouden van het water.
 • Bijna één op de vijf pleziervaartboten heeft een milieuvignet. Booteigenaren met een groene motor kunnen een milieuvignet aanvragen. Daarmee betalen booteigenaars 70% minder voor een gewoon BHG-vignet.

Bijlage