Geleidelijnen

Print Friendly, PDF & Email

De aaneengelegen geribbelde tegels zijn geleidelijnen. Die helpen mensen met een visuele beperking om veilig van A naar B te komen. De gemeente vraagt bewoners om de lijnen vrij te houden. 

Mensen met een visuele beperking kunnen met hun taststok of voeten de ribbels voelen. Zo kunnen ze hun weg vinden in de openbare ruimte. Als de geleidelijnen onderbroken worden door obstakels, zoals een fiets, een scooter, reclameborden, huisvuil, of mensen, levert dat veel hinder en zelfs gevaarlijke situaties op. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt erdoor beperkt. Dat blijkt uit een bericht op amsterdam.nl

Bewustwordingscampagne
Mensen zijn zich vaak niet bewust van het belang van de lijn. Ze weten niet welke gevolgen een visuele beperking met zich meebrengt en hoe belangrijk zo’n lijn dus is. Met deze campagne komt er landelijke aandacht voor. Het begint echt bij bewustwording. Dat zie je ook terug bij de herinrichting van een straat bijvoorbeeld. De geleidelijnen worden vaak niet meegenomen in het plan. Visio Zicht op Toegankelijkheid kan een rol spelen bij het voorkomen van dit soort situaties, aldus een medewerker van Koninklijke Visio, een organisatie voor blinde en slechtziende mensen.

Vreemd dat de gemeente, ook niet na aandringen, zelf niets onderneemt tegen situaties, die zij zelf laat gebeuren.

Visio reageert op bovenstaande foto met de volgende mededeling: Een geleidelijn (zoals afgebeeld op de foto) kan aansluiten op een al aanwezige structuur als deze gebruikt kan worden om plaats en richting te bepalen (gidslijn). Dat is in deze situatie het geval. De stenen rand rondom de tuin kan als gidslijn dienen volgend op de geleidelijn. Ik wil er echter wel een kanttekening bij plaatsen.

  • De hoogte van een dergelijke constructie behoort wel een hoogte te hebben van minstens 50 mm (dat is hier niet het geval).
  • Tevens vraag ik me af hoe de tuin eruit ziet als alles flink gegroeid is. Als planten over de rand hangen vanwege hun grootte en/of structuur is het niet meer mogelijk de rand als gidslijn te gebruiken. Een taststok blijft haken in lange planten.
  • Een andere opmerking betreft de scherpe punt in het ontwerp van de tuin. Dit is niet wenselijk en tevens gevaarlijk. Aan de scherpe punt kunnen mensen zich bezeren en in het natuurlijk looppatroon zullen mensen de hoek afsnijden, met alle gevolgen van dien. Dit geldt niet alleen voor een slechtziende of blinde, maar voor alle voetgangers.