Datasafari

Print Friendly, PDF & Email

NEMO De Studio nam buurtbewoners mee op datasafari. Data wordt overal verzameld. Van alles en iedereen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen goed geïnformeerd en betrokken zijn. En mensen hun rechten leren kennen en participeren in de ontwikkeling van deze technologieën.

Gestart werd bij het buurtcentrum De Witte Boei. De korte wandeling ging vandaar naar het Marineterrein. Onderweg werden allerlei soorten data verzameld. Interessant voor bewoners is te weten welke data er in hun omgeving verzameld worden en waarom. Zeker als de data gebruikt wordt om de leefbaarheid en veiligheid van de stad te verbeteren. Maar dat lukt alleen als bewoners de dataverzameling steunen en niet het gevoel hebben dat hun privacy wordt aangetast.

Projecten
Tom van Arman liet op het Marineterrein de deelnemers verschillende experimenten zien, waarbij data wordt verzameld. Bij de entree hangt een van de camera’s die mensen telt. Zo wordt anoniem de drukte op het Marineterrein gemeten en kan bepaald worden of mensen dus voldoende afstand houden. Aan de andere kant was een shuttercam te zien. Bezoekers van het terrein kunnen die camera met een knop “blind” maken, opdat zij zich niet bespioneerd voelen.

Onder de naam Project Smartroof 2.0 is het bitumendak van gebouw 002 omgevormd tot groene oase. Tientallen verschillende soorten planten maken een lichtgewicht blauw-groen dak, waar in de drainagelaag regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt voor natuurlijke irrigatie van de beplanting. In dat dak zitten vele sensoren die de exacte verdamping en energie balans dak meten om daarmee wetenschappelijk inzicht te krijgen in de daadwerkelijke verkoelende capaciteit van zo’n blauw-groene dak in steden.

Project CitySports is een pilot die zich richt op innovaties rond stedelijke koeloplossingen, circulair gebruik van (afval)materiaal en regenwater en veilig sporten op kunstgrasvelden. Alles draait hier ook om het verzamelen van data of de verkoeling wel werkt.

Tom van Arman: Het is van belang dat onze privacy niet in het geding komt. Vertrouwen we overheden of bedrijven hiermee? Het gevaar bestaat dat deze technologie ingezet wordt voor surveillance, zoals nu al in China gebeurt, of dat de data handelswaar wordt en verkocht wordt aan grote bedrijven. Bewoners moeten inspraak hebben in hoe de data worden gebruikt en voor welke doeleinden, maar daarvoor moeten ze wel op de hoogte zijn”.