Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum

Print Friendly, PDF & Email

buurtenquete

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden 3.621 mensen de enquête in, dat is een kwart meer dan vorig jaar. Mede op basis van de buurtenquête bepaalt het stadsdeel de maatregelen, activiteiten en projecten die worden opgepakt in 2017. De acties en maatregelen worden opgenomen in twee gebiedsplannen. In de Week van het gebied, dat het stadsdeel in oktober organiseert, kunt u in gesprek over de concept gebiedsplannen met de gebiedsteams. Daarna stelt bestuurscommissie van Centrum de gebiedsplannen vast.

Het grootste deel van de 3.621 respondenten woont in Centrum. Maar ook 258 ondernemers en 90 werkenden vulden de enquête in. Dertig bezoekers hebben meegedaan. Zestig procent van de deelnemende bewoners woont al langer dan tien jaar in Amsterdam.

De top drie

  1. Drukte en toerisme
  2. Fietsen (parkeren en ruimtegebrek)
  3. Verkeersoverlast (taxioverlast, gevaarlijke verkeerssituaties, laden en lossen, fout parkeren)

Drukte
De drukte in stadsdeel Centrum groeit omdat zowel het bezoekersaantal als het aantal inwoners de afgelopen jaren is toegenomen. Op de vraag hoe mensen de drukte in de buurt beleven geeft 21% aan dat ze de drukte gezellig vinden, 45% vindt het vervelend druk en 26% staat er neutraal tegenover.

Verkeer
De Centrumbewoner verplaatst zich het meest per fiets (67%), gevolgd door de benenwagen (19%). 3% Pakt de auto. Het is wel zoeken naar een goede parkeerplek voor de fiets. In de oostelijke binnenstad is het gemakkelijkst een plek te vinden.

De doorgang wordt vooral belemmerd door grote groepen toeristen (vooral op de Burgwallen, Nieuwmarkt/Lastage buurt en de Grachtengordel West), de bevoorrading van winkels en horeca en geparkeerde fietsen op de stoep.

Prioriteiten Openbare Ruimte
Welke drie zaken moeten op het gebied van de openbare ruimte voorrang moeten krijgen in de buurt? De ondervraagden zien graag dat de gemeente vooral voorrang geeft aan het schoonhouden van de straat, het handhaven van verkeerd aangeboden (huis)vuil en het verwijderen van zwerfvuil.

Een aantal respondenten komt ook zelf in actie. Een deel van de bewoners en ondernemers heeft in de afgelopen maand zelf iets gedaan om de buurt te verbeteren (bewoners: 46%, bijna driekwart van de 258 ondernemers). Mensen geven aan dat ze de straat geregeld schoonhouden door te vegen of door zwerfvuil op te ruimen, ze zitten in een buurtoverleg of houden een oogje op hun buren. 52% van de ondervraagden heeft geen bijdrage geleverd aan het verbeteren van de buurt in de afgelopen maand.

Wonen, werken, recreëren
Stadsdeel Centrum heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die er hun vrije tijd willen doorbrengen. Er zijn veel restaurants, cafés en andere horeca te vinden.
48% van de centrumbewoners geeft aan dat ze in de eigen buurt blijven als ze zelf uitgaan, 19% bezoekt andere buurten in de binnenstad en een klein deel van de mensen gaan buiten het centrum of buiten de stad uit. Voor 26% wisselt de locatie waar ze uitgaan sterk.

44% van de ondervraagden aan dat de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in het centrum in orde is. Vooral op de Burgwallen, Grachtengordel West en Zuid en de Nieuwmarkt/Lastagebuurt vinden de bewoners dat er meer ruimte mag komen voor wonen. De buurtbewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijken willen juist meer ruimte voor horeca, cultuur en winkels.

Contact onderling
43% van de ondervraagden is van mening dat er in de buurt genoeg georganiseerd wordt om het contact tussen buren te versterken. De overige respondenten vinden dat er meer georganiseerd zou moeten worden om het contact tussen buurtbewoners te versterken. Volgens 4% is dat een taak van de gemeente.

Vrijwilligerswerk
Bewoners leveren als vrijwilliger een bijdrage aan sportclubs, speeltuinen, scholen of andere organisaties of instellingen. 33% doet vrijwilligerswerk , de rest van de respondenten doen dat niet. Een deel van hen heeft geen behoefte om als vrijwilliger te werken (11%), een deel heeft hier geen tijd voor (30%).

Betrokkenheid bij de gemeente
De gemeente wil bewoners en ondernemers betrekken bij het verbeteren van buurten. Een deel van de ondervraagden is van mening dat de gemeente ondernemers en bewoners niet voldoende bij haar plannen voor de buurt betrekt (bewoners: 28%, ondernemers 24%). 30% vindt dat de gemeente bewoners en ondernemers wel voldoende betrekt bij de plannen voor de buurt. Het grootste deel blijft het antwoord op deze vraag schuldig (42%).

De respondenten willen het liefst via e-mail of brief op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de buurt. Daarna volgen de social media, maar ook de buurtenquête.

Tot slot: technische verbeterpunten voor de enquête
In deze buurtenquête is gewerkt met het zetten van bolletjes op de kaart. Bij niet iedereen lukte dat, en in dat geval kon een adres worden ingevoerd. Aan deze ingevoerde adressen is achteraf het xy-coördinaat toegevoegd waardoor ze alsnog konden worden geplot op een kaart.  Dit technische probleem is bij een volgende enquête opgelost!

Downloaden

 17-6-2016 11-30-18