B

Print Friendly, PDF & Email

Babbeltrucs | Babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten.  Lees hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) | veel info o.a. veel gestelde vragen over de BIZ

Belasting & heffingen | binnen Gemeente Amsterdam

Belastingwinkel – De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Kijk vooral bij Afspraak maken.

Beleid | Volg het beleid van gemeente Amsterdam

Bekendmakingen van de gemeente | een overzicht (let op: dit zijn de bekendmakingen van de laatste 8 weken. Zie rechtsonder voor meer)

Besluit/Beslissing te laat, niet binnen wettelijke termijn? Dwing het af: zie Dwangsom

Bestemmingsplannen | via Ruimtelijkeplannen.nl werkt op postcode met de plannen!

Bestuur d’ Oude Stadt | De wijkraad vormt het algemeen bestuur’ uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen.

Bestuur en stadsdeelcommissie stadsdeel Centrum |
De ‘ogen en oren’ van het stadsdeel
Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
klantenservicetelefoonnummer: 14 020; mail

Burenoverlast | zie Overlast buren

BeterThuis | marktplaats van de ouderenzorg.  BeterThuis brengt thuishelpers en hulpvragers bij elkaar (Van boodschappen doen en schoonmaken, tot gezellig samen thee drinken en begeleiding naar het ziekenhuis of bezoek aan het theater)

Bewonersbrieven | verstuurd door het Stadsdeel Centrum

Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarmee kunt u soms een beslissing tegenhouden of aanpassen.

Broodfonds | Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Dek dit risico af, samen met andere ondernemers (ZZP-ers).

Bouwbesluit online |  U kunt op deze site digitaal het Bouwbesluit 2012 raadplegen.

Bouwgeluid | Bouwgeluid, hoe gaat Amsterdam (en Den Haag daarmee om)?

Burennetwerk | koppelt buren om te helpen met eenvoudige en flexibele hulp

Buurtorganisatie 1018 | De buren, inzake bewonersparticipatie en -initiatieven postcodegebied 1018

Buurtparkeren | Stop zoekverkeer en parkeeroverlast; kies voor buurtparkeren in het centrum

Buurtrestaurant | eten bij buurtrestaurant De Halve Wereld, 3 gangen voor 5 euro,  elke derde donderdag van de maand, aanvang rond 18u, Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein(svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com, of 06-2810 3808)

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) | Anderstalige geïsoleerde bewoners helpen zelfredzaam te worden door ze in contact te brengen met Nederlandstalige buren