Gepland

D

Print Friendly, PDF & Email

Hoe kan je het demonstreren? | Cursus Demonstreren

Duurzaam Amsterdam | meedenken met de Agenda Duurzaamheid

Dwangsom | Landelijke wettelijke regeling (Algemene Wet Bestuursrecht). Als een overheidsinstelling, bv. de gemeente te laat is met een besluit over een aanvraag, een bezwaarschrift, een handhavingsverzoek. Stuur een ingebrekestellingsformulier. Daarmee eist u een besluit binnen twee weken. Als dat niet gebeurt, dan hebt u in veel gevallen recht op een dwangsom, die hoger wordt naarmate de tijd vordert. Dat is automatisch, de ingebrekestelling is voldoende, maar als de termijn van 42 dagen na die twee weken verstreken is en u hebt nog steeds niets gehoord, kan het geen kwaad de instantie nog eens te herinneren aan de ingebrekestelling.