O

Print Friendly, PDF & Email

Gemeentelijke Ombudsman | Voor klacht over (diensten en bedrijven van) de gemeenten Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. U dient uw klacht wel eerst bij de betrokken gemeente of regio in te dienen.

OmgevingsAlert apps| zien waar welke vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven in uw omgeving

Ondernemersverenigingen | een overzicht via Amsterdam City

Openbare Ruimte | Melding over iets kapot op straat? Ergens last van?

Openbare verlichting | Melding kapotte verlichting via digitaal formulier

Open data | open data van de gemeente Amsterdam en andere organisaties uit de regio Amsterdam.

Open State Foundation | Open data voor digitale transparantie

Ontslag | magontslag.nl met soms gratis tools zoals berekenen van de transitievergoeding

OOPOEH | wilt u zich als oudere in te zetten als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt? Via de postcodes wordt er gezocht naar een geschikte match in de buurt.

Overlast buren | Meldpunt Zorg en Woonoverlast: bij overlast of wanneer u zich zorgen maakt. Beterburen voor bemiddeling burenconflict.

Overlast openbare ruimte, horeca enz. enz.

Overlast op het WATER    van bv. rondvaarten, plezierboten. NB versterkte muziek mag op het water al helemaal niet zonder vergunning. En bij vergunningen wordt het volume beperkt. Dus bij overlast altijd melden.

Klachten/Meldingen Vliegverkeer  bij BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol