Amsterdam 743 jaar

Print Friendly, PDF & Email

Op 27 oktober 2018 vierde de VVAB de verjaardag van Amsterdam. Nu 743 jaar sinds in 1275 het tolprivilege door graaf Floris V aan Amsterdam werd verleend. Dit document, aanwezig in het stadsarchief, is het oudste geschreven document waarin het latere Amsterdam wordt genoemd.

De graaf bepaalt hierin dat ‘lieden die nabij de Amsteldam verblijven’ (‘homines manentes apud Amestelledamme’) in zijn gebied geen tol hoeven te betalen.

De VVAB vierde de verjaardag deze keer in de prachtige Doopsgezinde Kerk “Bij Het Lam” aan het Singel 452, een voormalige schuilkerk. De bezoekers werden zoals gebruikelijk bij de deur ontvangen door het Amsterdamse schuttersgilde. Na een redevoering door een van hen (helaas voor velen niet verstaanbaar) voerde voorzitter Rogier Noyon het woord, waarbij hij inging op de geschiedenis van deze kerk. Waarna hij uitvoerig prof. dr. Gabri van Tussenbroek introduceerde, die vervolgens de Geurt Brinkgreve lezing hield, met de titel : ‘Aardbevingen of erosie? Gebouwd erfgoed in beweging’.

Gabri van Tussenbroek is bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam aan de UvA. Behalve boeken over de toren van de Nieuwe Kerk en Amsterdam en de Nachtwacht schrijft hij veelvuldig over het gebouwde erfgoed. Samen met Ronald Stenvert redigeerde hij de bundel Het gebouw als bewijs. Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed, met bijdragen van onder andere Ileen Montijn, Freek Schmidt en Vincent van Rossem. (bron: VVAB)

Natuurlijk was er weer de traditionele verjaardagstaart van bakker Holtkamp, en werden de bezoekers weer uitgeleide gedaan door de schutters.