Actie voor nieuwe huisvesting

Print Friendly, PDF & Email

Vrijdag 3 maart om 15.35 uur vertrok van het Wijkcentrum ‘d Oude Stadt een heuse stoet sympathisanten, gebruikers en wijkraadsleden. Op naar de Stopera. Actievoeren voor nieuwe huisvesting.

Met aller vriendelijkste ondersteuning van de Rolkofferwerkgroep heeft het bestuur vorige week de actie Wijkcentrum Onder Dak gestart. Op de diverse oproepen verschenen zo’n 70 bewoners bij het startpunt d’Oude Stadt en vertrokken even over half vier richting de Stopera. Daar betrokken de actievoerders een plek in de centrale hal, plaatsten tafels en serveerden hapjes en drank uit. Allen in afwachting van Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur en lid van de  bestuurscommissie Centrum. Die kwam stipt om 16.00 uur naar beneden. De aanwezigen verwelkomden hem met een warm applaus.

Moeilijk
De voorzitter van het Wijkcentrum, bracht naar voren dat de heer Rengelink weet van het opzeggen van de huur en dat door het bestuur naarstig gezocht wordt naar een nieuwe ruimte. Echter die zoektocht is heel moeilijk, omdat de mogelijkheden op de markt beperkt zijn. Vooral omdat met de subsidie van het Stadsdeel voor huisvesting geen rekening houdt met gestegen huurprijzen. Ook andere maatschappelijke organisaties, zoals huisartsen, fysiotherapeuten etc. kunnen in het centrum niet meer terecht. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het centrum.

Overval
De heer Rengelink voelde zich compleet overvallen. In de eerste plaatst was hij van mening dat het Wijkcentrum al een plek gevonden had en dat er nog gesprekken plaatsvonden. Daarover gaf de voorzitter van het wijkcentrum aan dat in recente gesprekken met een mogelijke aanbieder, beide vrij snel tot de conclusie kwamen dat de echte vraag (160 m2) en het feitelijke aanbod (49m2) niet op  elkaar aansluiten.

De heer Rengelink stoorde zich aan de opstelling van het bestuur en zag een herhaling van zetten in 2014 toen het Wijkcentrum uiteindelijk niet naar de Boomsspijker ging. Hij voelt zich nu met een probleem opgezadeld, waarin hij niks kan betekenen als Stadsdeel.  Allerlei maatschappelijke organisaties lopen stuk op de hoge vastgoedhuren, daarbij wees hij naar de centrale stad. Hij krijgt er geen geld bij voor maatschappelijke initiatieven en wordt zelfs opgezadeld met enorme bezuinigingen.

Alternatief
De voorzitter gaf in het gesprek dat daarop volgde aan dat het Wijkcentrum voorlopig blijft zitten wegens gebrek aan enig concreet alternatief. Vandaar de aanwezigheid in het Stadhuis en het betrekken van een plek in de hal. De voorzitter overhandigde een lijst met mogelijke (ludieke) alternatieven en vroeg de heer Rengelink de nieuwe locatie symbolisch te openen.

Wijkcentrum blijft voorlopig, maar zoekt verder
Nu het wijkcentrum blijft zitten, kunnen de gebruikers daar dus voorlopig gewoon terecht. Dat weerhoudt het bestuur er niet van om te zoeken naar echte alternatieven. Iedere hulp daarbij is welkom. Ook van het Stadsdeel en zelfs de Centrale Stad. Weet u iets? Meld het via: wijkcentrum@oudestadt.nl

Bekijk hieronder de foto’s van de actie