Z

Print Friendly, PDF & Email

Zienswijze | In bepaalde gevallen kunt u een zienswijze indienen wanneer u het niet eens met een besluit dat de gemeente nog moet nemen. De gemeente neemt uw mening dan mee in de afweging voor het besluit. Dat betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. Als u een zienswijze hebt ingediend en u bent het niet eens met het uiteindelijke besluit, dan kunt u nog in bezwaar te gaan.