G

Print Friendly, PDF & Email

Gebiedsmakelaars |  Eerste contactpersoon met gemeente in uw buurt. Hebt u een goed idee voor uw buurt, of wilt u iets organiseren? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw buurt.
Kijk wie uw gebiedsmakelaar is in Centrum-west en in Centrum-oost. Op die pagina staat ook een link naar een kaartje met indeling van gebiedsmakelaars, met hun telefoonnummers. Hier geen directe link, omdat het bij iedere personeelswisseling anders wordt. De gemeente houdt het bij (hopelijk).

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder | Amsterdams beleid

Geluidsbelasting |  Via deze site kan door invullen van uw postcode en huisnummer  een indicatie worden verkregen van de geluidkwaliteit in uw woonomgeving.

GeluidBuro | De deskundigen van het geluidBuro verrichten akoestisch onderzoek. Zij meten geluid, rekenen met geluid en geven advies hoe geluid te reduceren of optimaliseren. Hebben antwoord op de meeste geluidvragen. Geven begrijpelijke adviezen.

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) | Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden. De NSG geeft voorlichting en adviezen aan individuen, aan (particuliere) organisaties en lagere overheden.  De voorlichting geschiedt met behulp van brochures, verschillende periodieken, een servicelijn, studiedagen en workshops.

Geluidsoverlast melden zie klachten/meldingen

Geluidsnieuws.nl | Geluidnieuws is een online magazine waarin actuele informatie over geluid en trillingen in Nederland en België te vinden is. Maandelijks verschijnt er een nieuwe aflevering, met o.a. jurisprudentie.

Lagertoontje.nl | Over evenementen met een luidruchtig karakter

Groene daken | wie heeft een groene dak in Amsterdam (kaart)

Groene daken en groene gevels | subsidie Vraag uw gebiedsmakelaar (zie boen)

Grofvuil | melding via digitaal formulier (of bel 14 020)

Gijzelgracht | De stichting Gijzelgracht komt op voor de belangen van omwonenden en ondernemers gesitueerd rond die Vijzelgracht.