K

Print Friendly, PDF & Email

Kalender | vergaderdata Stadsdeel Centrum

Klacht | over de gemeente

Klachten/Meldingen/Vragen  over openbare ruimte , horeca, terrassen, straatverlichting, enz. enz.

Klachten/Meldingen  Overlast op het WATER. van bv. rondvaarten, plezierboten. NB versterkte muziek mag op het water al helemaal niet zonder vergunning. En bij vergunningen wordt het volume beperkt. Dus bij overlast altijd melden.

Klachten/Meldingen Vliegverkeer  bij BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Klusup | Laat je klus uitvoeren in 3 stappen

Klussenhulp van Centram. De klussenhulp helpt mensen vanaf 75 jaar en mensen met een Wmo- of AWBZ-indicatie bij het plaatsen van kleine aanpassingen zoals handgrepen of een verhoogd toilet. Andere klussen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen.

Koers 2025 | Berichtgeving Oude Stadt zie ook amsterdam.nl

Kunst en cultuur stadshart | Stichting Kunst en Cultuur Stadshart ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in de binnenstad van Amsterdam