Wijkcentrum d’Oude Stadt

Bij het wijkcentrum kunt u terecht voor informatie en advies over het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in uw buurt.

Wijkcentrum d’Oude Stadt gesloten in week 31 en week 32

Wijkcentrum d’Oude Stadt is tussen 28 juli 2014 en 8 augustus 2014 twee weken gesloten. Heeft u vragen/meldingen met betrekking op het woon- en leefklimaat gedurende deze periode dan kunt u uw vraag/melding mailen naar wijkcentrum@oudestadt.nl.

Het Huurspreekuur vindt plaats op de gebruikelijke woensdagen en dan is het wijkcentrum geopend. De inlooptijden zijn tussen 14.00 uur en 17.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Het Wijksteunpunt Wonen is ook bereikbaar via de Binnengasthuisstraat 150. Klik hier voor de contactgegevens.

Centrumbewoner pleit voor overlastverlichting

Wijkcentrum d’Oude Stadt ontving een email met bijlage van een binnenstadbewoner wonend in buurt 7 betreft de zeer sterk toegenomen drukte de afgelopen jaren. Bij het wijkcentrum is dit geen onbekende signalering. De bewoonster is de steeds maar toenemende drukte in de binnenstad zat en vraagt aan de nieuw geïnstalleerde Gemeenteraad om overlastverlichting naar aanleiding van het gepresenteerde gemeentelijke bestuursakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. Lees hier de signalering van de bewoonster.

Tevens heeft de bewoonster haar bevindingen en haar wens opgestuurd aan de bestuurscommissie Centrum, De Gemeentelijke Ombudsman en aan diverse media waaronder het NRC. In het NRC werd een ingekorte versie geplaatst. Ook diverse politici hebben op de signalering gereageerd. De politiek herkent de overbelasting, maar kan niet zoveel doen omdat de landelijke overheid het niet toelaat om er iets tegen te doen. De bewoonster heeft een raadsadres gestuurd met onderstaande bijbehorende vragen:

Aan de gemeenteraad heeft de bewoonster twee vragen;
Is de raad van mening dat de ‘overlast’ in het centrum een punt heeft bereikt dat expliciete aandacht aan de orde zou moeten zijn?
Zo ja, op welke concrete punten gaat u met het college afspraken maken om overlastverlichting voor bewoners te bereiken?

 

 

Werkgroep Water verslag

Op maandag 30 juni heeft de werkgroep Water van wijkcentrum d’Oude Stadt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de handhavingsdienst van Waternet aanwezig was. De werkgroep heeft een verslag gemaakt. Lees hier het werkgroep Water verslag.

Onderstaande vragen kwamen na de bijeenkomst binnen en zijn om die reden niet opgenomen in het verslag.

-  Wat houdt het gebiedsgericht werken in? Welk gebied? Water loopt van het ene gebied door in het andere. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken.

Gebiedsgericht werken houdt voor Waternet dat ze gebieden waarin sprake is van structurele overlast probeert aan te pakken met een integrale set van maatregelen. Met verkeersmaatregelen zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, gericht inzetten van extra controles en een samenwerking met andere diensten zoals politie en stadsdelen wordt geprobeerd de overlast op het water meer effectief dan voorheen te bestrijden. Gebieden worden gekozen al naar gelang van de geconstateerde problematiek. Op dit moment is er bijvoorbeeld een Pilot Eenrichtingsverkeer gaande, waarin ook overige maatregelen worden ingezet, in het zuidelijk deel van de Prinsengracht, Singelgracht en Leidsegracht. Dat overlapt gedeeltelijk met de Stadsdelen Centrum en Zuid. Mocht u overlast ondervinden, meldt het bij overlast Water via 0900 – 9394

-  Wie zijn de deelnemers aan de pilot groep?

Aan de pilot eenrichtingsverkeer nemen vertegenwoordigers van woonboot en walbewoners weer van het zuidelijk deel van de Prinsengracht en de Singelgracht. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van stadsdelen Zuid en Centrum deel. Ook nemen salonboot- en lijndienstreders deel aan de periodieke evaluatiesessies.

 

Verandering publicatie bekendmakingen per 24 juli

Er gaat tijdelijk iets veranderen met betrekking op de publicaties van de bekendmakingen. Zo komt er een tijdelijk krantje waarin de bekendmakingen staan gepubliceerd en worden de bekendmakingen niet meer vertoond in de ECHO.

Naar verwachting zal in het vierde kwartaal alle publicaties van de bekendmakingen digitaal mogen worden verspreid.

Lees hier de veranderingen op de publicatie van de bekendmakingen.

 

Wet Maatschappelijk Ondersteuning – Verordeningbijeenkomst

Zoals u weet krijgen de gemeentes de aantal zorgtaken bij vanwege onder andere rijksoverheidsbezuinigingen en het verminderen van de bureaucratie. Vanaf 1 januari 2015 krijgt ook de gemeente Amsterdam hiermee te maken. Om die reden ligt tussen 10 juli en 30 augustus de WMO – Verordening ter inzage. Tevens is er een inspraakbijeenkomst die u kunt bijwonen, maar u dient zich van te voren op te geven. De bijeenkomt vindt plaats op 17 juli tussen 15.30 uur en 17.30 uur. U krijgt de locatiegegevens en het programma opgestuurd als u zich heeft aangemeld onder: inspraakwmo2015@amsterdam.nl

Bekijk meer informatie over de WMO.

Lees meer informatie over het nieuwe Amsterdamse Zorgstelsel.

Rapport Monitor Veiligheidsplan Amsterdam Centrum 2013

Elk jaar wordt de veiligheid gemeten in het stadsdeel, ook in het centrum van Amsterdam. De veiligheid wordt gemeten aan de hand van incidenten, overlast van jongeren en incidenten. Elk onderdeel wordt bepaald aan een norm. Sommige onderdelen zijn gehaald en andere niet.

In het rapport kunt u lezen hoe uw buurt ervoor staat en welke acties zijn ondernomen. Lees hier het veiligheidsplan Amsterdam Centrum 2013.

Informatieavond Voorlopig Ontwerp Nes en de aanliggende stegen en straten

Op 2 juli is in het Vlaams Cultuurhuis Brakke Grond een informatieavond die gaat over het Voorlopig Ontwerp van de Nes en de aanliggende stegen en straten (Langebrugsteeg, Gebed zonder End en Grimburgwal o.a.). De Nes valt buiten de Rode Loper, maar krijgt wel rode bakstenen en de bekende granieten stoeprand.

U kunt uw reactie geven, die worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp zal naar verwachting na de zomer worden gepresenteerd. Ook hier mag u weer reactie op geven als  belanghebbende. Klik hier voor meer informatie over het Voorlopige Ontwerp van de Nes.

Piet Heintunnel afgesloten tussen 5 juli en 31 juli

De Piet Heintunnel is tussen 5 juli en 31 juli afgesloten voor al het verkeer. Het wegdek is versleten en wordt opnieuw geasfalteerd. Mocht u oostwaarts het land in gaan met de auto als binnenstadbewoner dan kunt het beste via de Weesperstraat/Wibautstraat rijden.

Klik hier voor meer informatie.

Verslag Inspraakbijeenkomst Muntplein

Maandag 2 juni was er in De Bazel een inspraakbijeenkomst georganiseerd die ging over het voorlopige ontwerp van het Muntplein in het kader van de Rode Loper. De avond begon met een presentatie van de gemeente. Vervolgens konden er vragen gesteld over de presentatie. Na de pauze hebben belanghebbende kans gehad om in te spreken.

De opmerkingen en nieuwe varianten worden door de gemeente nader bestudeerd. In het najaar van 2014 staat er weer een bijeenkomst gepland.

Lees hier het hele verslag in De Bazel.

Stadskrant Amsterdam

Voordat de stadsdelen werden opgeheven kreeg ieder stadsdeel elke 2 weken een stadsdeelkrant. Hierin stonden nieuwsberichten, raadsbesluiten, belangrijke evenementen en de bekendmakingen betreft vergunningsaanvragen onder andere.

Vanaf het moment dat de bestuurscommissies in werking zijn getreden is er geen stadsdeelkrant meer,  maar een Amsterdamkrant, editie centrum. Hierin staan de nieuwsberichten van Amsterdam in zoals het bestuursakkoord dat onlangs is gesloten. En er staan specifieke centrumnieuwsberichten in. Tot ontsteltenis van veel actieve en betrokken bewoners staan de vergunningen niet in het Amsterdamkrantje verwerkt.

De bekendmakingen worden per ECHO gepubliceerd in een krant. Dit geldt voor de gebieden Centrum Oost, Centrum Zuid en Centrum West. De postcodegebieden 1011 en 1012 krijgen een bewonersbrief. Dit rede hiervan is dat de ECHO niet in deze postcodegebieden wordt bezorgd.

Lees hier de Amsterdamkrant, editie centrum (juni).

Wilt u per email op de hoogte worden gebracht van de wekelijkse bekendmakingen betreft vergunningen in stadsdeel Centrum? Stuur dan een email naar florian@oudestadt.nl o.v.v. bekendmakingen vergunningen.