Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

Zomernummer Binnenkrant is uit

Het nieuwe zomernummer van de Binnenk®ant kunt u hier digitaal lezen. Kopij voor het herfstnummer graag vóór 12 augustus mailen naar de redactie of naar het wijkcentrum t.a.v. redactie Binnenk®ant.

Woonduur verdwijnt per 1 januari 2016, alleen inschrijfduur telt

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, is het daarom verstandig zich in te schrijven bij WoningNet. De nieuwe regels gaan 1 juli 2015 in en hebben zowel effect op huurders als op mensen met een eigen woning.

Lees hier het hele artikel en de bijbehorende wijzigingen.

Open Tuinen Dagen

Aankomend weekend (19, 20 en 21 juni) zijn weer de Open Tuinen Dagen. Bezoekers kunnen talloze tuinen bezichtigen tussen 10 uur en 17 uur. Het thema is dit jaar Kunst in de Grachtentuin. Lees hier voor het volledige artikel. Ook vindt u op de link een kaart met alle opengestelde tuinen.  De vrijwilligers van wijkcentrum d’Oude Stadt wensen u veel plezier toe!