Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

Ga in gesprek met wethouder Choho over duurzaam Amsterdam

Op maandagavond 7 september 2015 is wethouder Chho te gast op het Buurtenoverleg in wijkcentrum d’Oude Stadt. Wethouder Choho wil in gesprek gaan met buurtbewoners over luchtkwaliteit, een onderdeel van het brede thema duurzaamheid. Iedereen is welkom! Het is handig om je vooraf voor te bereiden en na te denken over mogelijke vragen die je aan de wethouder zou willen stellen. Zie de agenda van wijkcentrum d’Oude Stadt voor links en meer informatie.

Zomerse openingstijden en Binnenkrant

Tot 1 september zijn de openingstijden aangepast: het wijkcentyrum is open van dinsdag t/m donderdag van 2 tot 5 uur ‘s middags. Het juridische inloopspreekuur vindt gewoon plaats.

Het nieuwe zomernummer van de Binnenk®ant kunt u hier digitaal lezen. Kopij voor het herfstnummer graag vóór 12 augustus mailen naar de redactie of naar het wijkcentrum t.a.v. redactie Binnenk®ant.

Woonduur verdwijnt per 1 januari 2016, alleen inschrijfduur telt

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, is het daarom verstandig zich in te schrijven bij WoningNet. De nieuwe regels gaan 1 juli 2015 in en hebben zowel effect op huurders als op mensen met een eigen woning.

Lees hier het hele artikel en de bijbehorende wijzigingen.