Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Evaluatie EuroPride 2016 Luchtvervuiling zichtbaar Inspraak overstapregeling erfpacht Jocadeau cultuurlezing Waterlooplein Valkenburgerstraat in gesprek Drukte en leefbaarheid in de stad Parkeren aan banden Kerstsluiting wijkcentrum Duurzaam door de stad

Evaluatie EuroPride 2016

Van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de ja…

Luchtvervuiling zichtbaar

De lucht die we inademen in Nederland, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich …

Inspraak overstapregeling erfpacht

Bestaande erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel als de Overstapregeling is vastgest…

Jocadeau cultuurlezing

Op zondag 22 januari (15.30 – 17.30 uur) geven literatuurhistorica Liesje Schreuders en kunstken…

Waterlooplein

Op woensdag 14 december organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de marktondernemers op het…

Valkenburgerstraat in gesprek

Woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur zijn meer dan 40 bewoners en ondernemers aanwezig in het H…

Drukte en leefbaarheid in de stad

Het burgerpanel van de Rekenkamer Amsterdam koos Drukte en leefbaarheid in de stad als publieksond…

Parkeren aan banden

De conceptversie van de Nota Parkeernormen Auto gaat van woensdag 7 december 2016 tot en met vri…

Kerstsluiting wijkcentrum

Wegens de Kerstvakantie is wijkcentrum d’Oude Stadt voor inloop gesloten van donderdag 22 december t…

Duurzaam door de stad

Donderdagavond 8 december in Pakhuis de Zwijger lanceert Milieudefensie  . Samen…

Facebook Page Loading...