Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Wijkcentrum Onder Dak Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars Mooipraten Eenrichtingsvaarverkeer Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt Inspraak Sprong over het IJ Kentekenonderzoek Centrum Oost Nieuwjaarsreceptie 2017 Evaluatie EuroPride 2016 Luchtvervuiling zichtbaar

Wijkcentrum Onder Dak

Het bestuur van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt roept alle bewoners (van binnenstad en daar buiten) op…

Jocadeau cultuurlezing; twee spraakmakende kunstenaars

Op zondag 5 maart, 15.30 – 17.30 uur, wordt in het Wijkcentrum weer een zogeheten JoCadeaulezing…

Mooipraten

Tijdens het inspreekhalfuur publiek van de Raadscommissie Algemene Zaken spraken donderdag 2 feb…

Eenrichtingsvaarverkeer

Vanaf begin april en tot 1 februari 2018 start Amsterdam een pilot met eenrichtingsvaarverkeer o…

Huisvesting wijkcentrum d'Oude Stadt

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld is ons de huur opgezegd. Daardoor heeft de eigena…

Inspraak Sprong over het IJ

De gemeente heeft het plan ‘Sprong over het IJ’ vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakpe…

Kentekenonderzoek Centrum Oost

Dinsdagavond 24 januari zijn in de Den Uylzaal de resultaten gepresenteerd van het deze zomer ge…

Nieuwjaarsreceptie 2017

Donderdag 19 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur was de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van Wijkcen…

Evaluatie EuroPride 2016

Van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de ja…

Luchtvervuiling zichtbaar

De lucht die we inademen in Amsterdam, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich …

Facebook Page Loading...