Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Eis: inspraak GVB plan Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat? Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts Jocadeau cultuurlezing Rodin Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit OV-plannen Amsterdam, nog één kans Geef om leefbaarheid Inspraakavond gebiedsvisie Nieuwe Zijde Tegen Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Eis: inspraak GVB plan

Vrijdagavond 2 december vond in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats. Op 22 jul…

Wijkcentrum d’Oude Stadt op straat?

Per 1 april 2017 (geen grap) is de huur voor het pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 opgezegd. De nie…

Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt experts

Het bestuur van de wijkraad zoekt experts die vanuit hun beroep of interesse inhoudelijke kennis kun…

Jocadeau cultuurlezing Rodin

Wie de naam Rodin hoort, denkt aan De Denker, maar hij heeft natuurlijk veel meer gemaakt. Augus…

Handhavingsverzoek Luchtkwaliteit

36 bewoners en of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD op een van de 23 knelpun…

OV-plannen Amsterdam, nog één kans

Op vrijdag 2 december om 19.30 uur vindt in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersavond plaats …

Geef om leefbaarheid

Wij roepen bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij e…

Inspraakavond gebiedsvisie Nieuwe Zijde

Op maandag 28 november om 19.00 uur (inloop) organiseert stadsdeel Centrum in het Betty Asfalt Compl…

Tegen

Bovenstaande bewegende reclamebeelden zijn nu contractueel verboden! Een contract met de gemeent…

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht. Het gebied bestrijkt het gebied van …

Facebook Page Loading...