Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Kom ook: Verhuisplannen 7 mei geveltuinendag Jaarverslag 2015 vastgesteld Rustpunt Oude Kerk Gemeenteraad  steunt alsnog proef Buurtparkeren Wijkraad op 25 april Gemeente wil officieuze brugnamen niet langer gebruiken Enquête over politie en de veiligheidsperceptie Denk mee over de circulaire economie Koningsdag 2016; Zelf evenementengeluid meten! Verkeersmaatregelen Munt Herdenking op de Nieuwmarkt Zelf meten Buurtenquête 2016 Jo Cadeaulezing over Jeroen Bosch Van hoofdnet verkeer tot bruisende stadsstraat Werkplan aangeboden Cursus: Amsterdamse grachtenhuizen Meldingsapp: pilot verlengd met 6 maanden Geslaagd symposium Reageer op het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid Oproep Schone Lucht Amsterdam Oproep Buurtparkeren.nu Kort verslag Buurtenoverleg 7 maart Buurtparkeren getraineerd door de gemeente Kort verslag wijkraad Praat mee over de aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat

Kom ook:

Alle bewoners in Amsterdam die in 2015 een meetpunt luchtkwaliteit beheerden, Milieudefensie en …

Verhuisplannen

Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te z…

7 mei geveltuinendag

Op het J.W. Siebbeleshof, wordt zaterdag 7 mei van 11 tot 16 uur voor de 10e keer een Geveltuinendag…

Jaarverslag 2015 vastgesteld

De Wijkraad heeft in zijn vergadering van 25 maart het jaarverslag 2015 vastgesteld.
2015 was …

Rustpunt Oude Kerk

Rustpunt woensdagavond is een wekelijks weerkerende gelegenheid (19:00 tot 21:00) van de Oudeker…

Gemeenteraad steunt alsnog proef Buurtparkeren

Woensdag 20 april kwam in de gemeenteraadsvergadering (agendapunt 32) Buurtparkeren ter sprake. …

Wijkraad op 25 april

De leden van de wijkraad d’ Oude Stadt komen bijeen voor de wijkraadsvergadering op maandag 25 a…

Gemeente wil officieuze brugnamen niet langer gebruiken

Sommige bruggen in Amsterdam hebben al jaren een naam die niet officieel is vastgesteld. Op …

Enquête over politie en de veiligheidsperceptie

Laurens Zeeman is bezig met een bachelorscriptie van de opleiding Algemeen Sociale Wetenschappen…

Denk mee over de circulaire economie

In een ‘circulaire economie’ worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun…

Koningsdag 2016; Zelf evenementengeluid meten!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast op Koningsdag en bij andere evenementen. Volgens de V…

Verkeersmaatregelen Munt

De verslagen van de consultatiebijeenkomsten zijn beschikbaar. De planning van de besluitvorming is …

Herdenking op de Nieuwmarkt

Op 12 april om 10.45 uur bij de Flesseman op de Nieuwmarkt worden de kinderen uit de buurt herda…

Zelf meten

Woensdagavond 30 maart vond de kick-off bijeenkomst van Urban AirQ plaats in de Waag. Een bezorgde m…

Buurtenquête 2016

In april van dit jaar houdt het stadsdeel centrum weer online de buurtenquête. Doe mee!

A…

Jo Cadeaulezing over Jeroen Bosch

Op 17 april, van 15.30 -17.30 uur, vindt in Wijkcentrum d’ Oude Stadt de laatste Jo Cadeaulezing…

Van hoofdnet verkeer tot bruisende stadsstraat

Buurtbewoners van de Valkenburgerstraat zetten zich in voor de verbetering van het leefklimaat o…

Werkplan aangeboden

Donderdag 24 maart ontving de heer Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur van de bestu…

Cursus: Amsterdamse grachtenhuizen

Negen interactieve lezingen en twee wandelingen over typen, gevels en vooral interieurs.

De b…

Meldingsapp: pilot verlengd met 6 maanden

Goed nieuws ten aanzien van de meldingsapp. Op bestuurlijk niveau is besloten dat bewoners rond he…

Geslaagd symposium

Donderdagavond 17 maart was in de Zuiderkerk het symposium over verkeer, parkeren en de luchtvervu…

Reageer op het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Onlangs heeft het college van B& W  het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2016 -2021 vas…

Oproep Schone Lucht Amsterdam

Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties…

Oproep Buurtparkeren.nu

De actiegroep buurtparkeren.nu doet de volgende oproep:
Bewoners buiten spel geze…

Kort verslag Buurtenoverleg 7 maart

De aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat stond in het buurtenoverleg van 7 maart centraal. Ve…

Kort verslag wijkraad

Woensdagavond 24 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. De opmerkingen op het…

Praat mee over de aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat

Het buurtenoverleg  van 7 maart heeft als thema: Rode Loper en Bruggen Vijzelstraat.  In het tweede …

Facebook Page Loading...