Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

Binnenkr@nt 69 is uit

25 februari – Het lentenummer van de Binnenkr@ant is zojuist verschenen en wordt dezer dagen bezorgd. Digitaal lezen: Binnenkrant 69

BG: nieuws over de bouw van de nieuwe UB

11 februari 2015. Er liggen 2 documenten ter inzage voor de bouw van de Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Binnenkort is er een buurtbijeenkomst ‘Koffie met de buren’ over de werkzaamheden in de panden van de Binnenstadscampus. Lees het Buurtbericht februari 2015 van de UvA. Vragen? Mail Cherie van der Meer.

Aanvragen geveltuintjes: vóór 2 maart

U kunt een geveltuin aanvragen bij het stadsdeel. Zodra het stadsdeel uw aanvraag heeft goedgekeurd, kan de tuin worden aangelegd. Dit gebeurt 1 keer per jaar, in de maand mei en is gratis. Vóór 2 maart moet je de aanvraag voor dit jaar indienen. Het aanvraagformulier.
Meer informatie over de werkwijze en wat wel en niet is toegestaan.

Stop de Huurexplosie – 14 maart 2015

7 februari 2015 – Op 14 maart vindt er een protestmanifestatie plaats tegen de explosieve huurverhogingen. Meer informatie: Facebook en de website Huurdersopstand.
U kunt ook de petitie van de Nederlandse Woonbond ondertekenen: Stop de huurverhoging

Winternummer Binnenkr@ant is uit

6 december 2014 – De nieuwe Binnenkr@ant nr. 68 is uit. Daarin allerlei buurtpagina’s met berichten over de Stadsdorpen en andere activiteiten in uw buurt, de vernieuwing van het wijkcentrum en het juridische inloop-spreekuur en nog veel meer. Klik hier voor de digitale versie. Het volgende nummer van de Binnenkr@nt verschijnt begin maart. Uw kopij en buurtnieuws in tekst en foto’s graag vóór 4 februari naar de redactie mailen: post@binnenkrant.nl.

OLVG op de Spuistraat 239

27 november 2014 – Vanaf maandag 1 december kunt u terecht op de nieuwe poli´s van het OLVG op de Spuistraat 239. De afgelopen tijd vestigden zich hier al een huisartsenpraktijk, een diëtiste en fysiotherapie. Ook zit hier de hoofdvestiging van Dance4Life. Meer informatie over de poliklinieken en het maken van afspraken vindt u op HIER op deze pagina van het OLVG.

NIEUW: algemeen juridisch spreekuur

10 november 2014 – Met ingang van donderdag 20 november houdt advocaat mr Jan Overes een juridisch spreekuur in het wijkcentrum. Elke donderdag van 14-16 uur bent u welkom met al uw juridische vragen op de Nieuwe Doelenstraat 55. Jan Overes voert een algemene rechtspraktijk waarin hij op heel veel rechtsterreinen veel (proces)ervaring heeft opgedaan. Denk aan: letselschaderecht, arbeidsrecht en consumentenrecht.
Met vragen over huren kunt u terecht op de spreekuren van WSWonen in de Boomsspijker,
Recht Boomssloot 52 op de woensdag 14.00-17.00 en 19.00-20.00 uur.

Amfibike no no no

17 oktober 2014 – De werkgroep Water heeft een brief gezonden aan de gemeenteraad om af te zien van de vergunning voor de amfibike. In de vergadering van de raadscommissie Financiën van 30 oktober as om 13.30 uur kunt u inspreken. Opgave 24 uur tevoren bij de commissiegriffier, e-mail: rwillems@raadsgriffie.amsterdam.nl  Komt allen! Lees hier het raadsadres.

Nieuw bestuur wijkcentrum d’Oude Stadt

10 oktober 2014 – Per oktober 2014 is een nieuw bestuur aangetreden: Ulrike Weller-Aussems (voorzitter), Eveline van Nierop (secretaris) en Albertien Pareau Dumont (penningmeester). De openstelling wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Bent u lid van een buurtgroep, wilt u activiteiten met buurtgenoten ondernemen dan kunt u ons mailen of tijdens de openingstijden langskomen of bellen.

Nieuwe openingstijden wijkcentrum d’Oude Stadt

1 oktober 2014 – Het wijkcentrum d’Oude Stadt is vanaf 1 oktober geopend op:
– dinsdagmiddagen van 13.30-17 uur
– woensdagen van 10-17 uur
– donderdagen van 10-13.30 uur
Op die tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar.