Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen, omgevings-,
bouw-, kap- , horeca- en terrasvergunningen. Nieuws voor deze site: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze vergaderzaal staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.

OLVG op de Spuistraat 239

Vanaf maandag 1 december kunt u terecht op de nieuwe poli´s van het OLVG op de Spuistraat 239.
De afgelopen tijd vestigden zich hier al een huisartsenpraktijk, een diëtiste en fysiotherapie. Ook zit hier de hoofdvestiging van Dance4Life. Meer informatie over de poliklinieken en het maken van afspraken vindt u op HIER op deze pagina van het OLVG.

NIEUW: algemeen juridisch spreekuur

Met ingang van donderdag 20 november houdt advocaat mr Jan Overes een juridisch spreekuur in het wijkcentrum. Elke donderdag van 14-16 uur bent u welkom met al uw juridische vragen op de Nieuwe Doelenstraat 55. Jan Overes voert een algemene rechtspraktijk waarin hij op heel veel rechtsterreinen veel (proces)ervaring heeft opgedaan. Denk aan: letselschaderecht, arbeidsrecht en consumentenrecht.
Met vragen over huren kunt u terecht op de spreekuren van WSWonen in de Boomsspijker,
Recht Boomssloot 52 op de woensdag 14.00-17.00 en 19.00-20.00 uur.

Amfibike no no no

17 oktober 2014 – De werkgroep Water heeft een brief gezonden aan de gemeenteraad om af te zien van de vergunning voor de amfibike. In de vergadering van de raadscommissie Financiën van 30 oktober as om 13.30 uur kunt u inspreken. Opgave 24 uur tevoren bij de commissiegriffier, e-mail: rwillems@raadsgriffie.amsterdam.nl  Komt allen! Lees hier het raadsadres.

Nieuw bestuur wijkcentrum d’Oude Stadt

10 oktober 2014 – Per oktober 2014 is een nieuw bestuur aangetreden: Ulrike Weller-Aussems (voorzitter), Eveline van Nierop (secretaris) en Albertien Pareau Dumont (penningmeester). De openstelling wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Bent u lid van een buurtgroep, wilt u activiteiten met buurtgenoten ondernemen dan kunt u ons mailen of tijdens de openingstijden langskomen of bellen.

Nieuwe openingstijden wijkcentrum d’Oude Stadt

1 oktober 2014 – Het wijkcentrum d’Oude Stadt is vanaf 1 oktober geopend op:
- dinsdagmiddagen van 13.30-17 uur
- woensdagen van 10-17 uur
- donderdagen van 10-13.30 uur
Op die tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Herfstnummer bewonerskranten 2014 digitaal

19 september 2014 – De Binnenkrant is inmiddels verspreid in de diverse wijken. Digitaal lezen: Binnenkr@nt. Buurtkrant Zeven is ook verspreid in de buurt, zie: Buurtkrant Zeven.

Onderhoudswerkzaamheden Keizersgracht

16 september 2014 – Op 29 september beginnen aan de Keizersgracht, oneven zijde tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht onderhoudswerkzaamheden. Het werk zal onder andere bestaan uit herbestrating en schilderwerk aan de bankjes. Er komen minder Amsterdammertjes terug. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Het bericht van stadsdeel Centrum.

Onderhoudswerkzaamheden Brouwersgracht

16 september 2014 – Aan de Brouwersgracht starten op 29 september onderhoudswerkzaamheden die naar verwachting vier weken in beslag nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de oneven zijde van de Brouwersgracht tussen Herengracht en het Singel. Dit stuk wordt opnieuw bestraat en fietsrekken worden vervangen. Het bericht van stadsdeel Centrum.

Toekomst BG-terrein

17 september De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research verrichtte onderzoek naar de betekenis van het BG terrein in het stedelijk weefsel van de stad, nu en in de toekomst. Op 17 september 2014 presenteren de onderzoekers hun voorlopige bevindingen en leggen de conclusies voor aan de bewoners en gebruikers van het terrein.
De Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL BG) en Wijkcentrum d’ Oude Stadt nodigen iedereen die zich betrokken voelt uit voor de bijeenkomst. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

Sluiting Illegale hotels

12 september 2014 – In Amsterdam zijn de afgelopen weken diverse illegale hotels gesloten of hebben eigenaren van panden boetes opgelegd gekregen van handhavers. De handhavingsactie vond plaats in Amsterdam centrum, west, oost en zuid. Opvallend aan deze actie was dat er ook overtredingen zijn geconstateerd bij panden met een short-stay vergunning. Lees hier het bericht van de gemeente Amsterdam. Het Parool heeft een artikel gepubliceerd.