Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Lezing: Amsterdam in Woord en Beeld (De Gouden Eeuw) Resultaat zelf meten Overlijdensbericht Victor van Lamoen Buurtenoverleg thema Nieuw Evenementenbeleid Beleidsbijdrage Geluidshinder Bestuurskalender oktober Bewonersmarkt Zuiderkerk Te Symposium Mobiliteit Buitenshuis Bruggen Vijzelstraat Druk bezocht buurtenoverleg drukte in de stad Meld bouwproblemen JoCadeau Lezingen en Rondleidingen Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat Bestuurskalender Open Ateliers Nieuwmarkt Evaluatie EuroPride 2016 Cursussen in het Frans Bewoners meten zelf Zo niet! Buurtenoverleg Drukte Advies Werkgroep Buitenreclame Meld hinder! Bewoners op de 2e plaats Naar de rechter Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride Oproep invullen enquête Wijkzorg

Lezing: Amsterdam in Woord en Beeld (De Gouden Eeuw)

Op zondag 30 oktober houden Liesje Schreuders en Krzysztof Dobrowolski in het Wijkcentrum een lezing…

Resultaat zelf meten

Woensdagavond 19 oktober in de Waag op de Nieuwmarkt kregen de deelnemers aan de Urban AirQ de m…

Overlijdensbericht Victor van Lamoen

Met grote verslagenheid laten wij u weten dat Victor van Lamoen op zaterdag 1 oktober onverwacht i…

Buurtenoverleg thema Nieuw Evenementenbeleid

Het wijkcentrum organiseert op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een stadsbrede themabijeenkomst…

Beleidsbijdrage Geluidshinder

Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder donderdag 29 sep…

Bestuurskalender oktober

Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze…

Bewonersmarkt Zuiderkerk

Diverse organisaties staan op woensdag 5 oktober klaar tijdens de bewonersmarkt Zorg en welzijn …

Te

In de Koningszaal van de Bazel (Stadsarchief) vond op dinsdagavond 20 september een gesprek plaa…

Symposium Mobiliteit Buitenshuis

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum in nauwe samenwerking met de Stadsdorpen Centrum Oo…

Bruggen Vijzelstraat

Donderdagavond 15 september discussieerden buurtbewoners en geïnteresseerden over mogelijke scen…

Druk bezocht buurtenoverleg drukte in de stad

Maandagavond 12 september kwamen, ondanks het extreem warme weer, ongeveer 90 bewoners naar het …

Meld bouwproblemen

Op Verbeterdebouw.nl kan iedereen die een verbeterpunt, of idee heeft aandragen rondom een bouwp…

JoCadeau Lezingen en Rondleidingen

Zondagmiddag 25 september om 15.30 uur opent Krzysztof Dobrowolski (o.a. docent aan de Vrije Academi…

Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat

In vervolg op de bijeenkomst van 7 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats over de bruggen in de V…

Bestuurskalender

Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze…

Open Ateliers Nieuwmarkt

Op 1 en 2 oktober zijn weer de Open Ateliers Nieuwmarkt.  Dan kunt u Kunst Kijken in de Nieuwmar…

Evaluatie EuroPride 2016

Signalen die wij van bewoners ontvingen, laten zien dat nogal al wat steken zijn gevallen, ondanks t…

Cursussen in het Frans

Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in Amsterdam kunt u nu in het Wijkcentrum…

Bewoners meten zelf

Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep om zelf geluid binnen te meten tijdens evenementen….

Zo niet!

De burgemeester was in het gesprek met omwonenden van de aanstaande EuroPride oprecht geschokt door …

Buurtenoverleg Drukte

Op maandag 12 september organiseert het wijkcentrum d’Oude Stadt een buurtenoverleg dat in het teken…

Advies Werkgroep Buitenreclame

De Werkgroep Buitenreclame van het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft haar zienswijze gepubliceerd i…

Meld hinder!

Als u tijdens evenementen iets ziet, of merkt dat u iets niet bevalt, meld het dan aan de gemeente. …

Bewoners op de 2e plaats

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verle…

Naar de rechter

Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt een pers…

Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel

Onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft de onafhankelijke  Advies- en evaluatiecommissie…

Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride

De burgemeester wil de bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid, …

Oproep invullen enquête Wijkzorg

Wilt u deelnemen aan een onderzoek over zorg en ondersteuning in de wijk (Wijkzorg)?

Krijgt u…

Facebook Page Loading...