Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Veiligheid in cijfers Succesvolle Meet Up Luchtkwaliteit In Memoriam Johan Rol Jo Cadeaulezingen: Amsterdam in Woord en Beeld Kort verslag wijkraad Geslaagde Nieuwjaarsreceptie Stad in Balans Wijkraadsvergadering op 1 februari Koers 2025: Ruimte voor de stad Meet up over de Amsterdamse luchtkwaliteit Vernieuwing erfpachtstelsel Watervisie Amsterdam 2040 Wereld Première in  Wijkcentrum Aftrap voor een Age-friendly City Buurtenoverleg Amsterdam autoluw geslaagde avond Wijkcentrum d' Oude Stadt ANBI-erkend Praat mee over Amsterdam autoluw Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt

Veiligheid in cijfers

De driehoek (Openbaar Ministerie, Gemeente en Politie) hebben de belangrijkste feiten en cijfe…

Succesvolle Meet Up Luchtkwaliteit

Donderdagavond 11 februari waren in het Wijkcentrum bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit on…

In Memoriam Johan Rol

Op 29 januari 2016 overleed zeer onverwacht Johan Rol, voorzitter van de Vereniging Stadsvervo…

Jo Cadeaulezingen: Amsterdam in Woord en Beeld

Sinds het begin van dit seizoen worden Wijkcentrum d’ Oude Stadt de zogenaamde Jo Cadeaulezingen geh…

Kort verslag wijkraad

Maandagavond 1 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. In informele sfeer werd…

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

Hieronder is het fotoverslag van de Nieuwjaarsborrel in Wijkcentrum d’Oude Stadt. Klik op de fot…

Stad in Balans

De concept beantwoording van het raadsadres van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenst…

Wijkraadsvergadering op 1 februari

De leden van de wijkraad d’ Oude Stadt komen bijeen voor de wijkraadsvergadering op maandag 1 febr…

Koers 2025: Ruimte voor de stad

Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil deze groei m…

Meet up over de Amsterdamse luchtkwaliteit

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou uitn…

Vernieuwing erfpachtstelsel

Vanaf 2016 voert de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Nu wordt de vergoeding (canon) d…

Watervisie Amsterdam 2040

De komende jaren moet het water in de stad veel beter worden gebruikt en toegankelijker worden gemaa…

Wereld Première in Wijkcentrum

In het Wijkcentrum ‘d Oude Stadt vindt vrijdagavond 29 januari om 19.00 uur de Wereld Première p…

Aftrap voor een Age-friendly City

Het college van B en W heeft in haar laatste vergadering van 2015 ingestemd met de startnotitie Age-…

Buurtenoverleg Amsterdam autoluw geslaagde avond

Op maandagavond 14 december 2015 was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amster…

Wijkcentrum d' Oude Stadt ANBI-erkend

Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen…

Praat mee over Amsterdam autoluw

Op maandagavond 14 december 2015 om 20.00 uur is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt weer een Buurt…

Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt

Maandag 2 november  was het buurtenoverleg met als thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt. Ges…