Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  In het bijzonder geeft het wijkcentrum  informatie en advies inzake verbetering van het woon en leefklimaat. Ook voor bouwvergunningen, omgevingsvergunningen en terrasvergunningen ontvangt u bij ons alle informatie.

Amfibike no no no

De werkgroep heeft een brief gezonden aan de gemeenteraad om af te zien van de vergunning voor de amfibike. In de vergadering van de raadscommissie Financiën van 30 oktober as om 13.30 uur  kunt u uw stem laten horen. Opgave 24 uur tevoren bij de commissiegriffier, e-mail: rwillems@raadsgriffie.amsterdam.nl  Komt allen!

Lees hier het raadsadres.

Nieuw bestuur wijkcentrum d’Oude Stadt

Per oktober 2014 is een nieuw bestuur aangetreden: mevrouw Ulrike Weller-Aussems, voorzitter , mevrouw H.Eveline van Nierop, secretaris en mevrouw Albertien R.F. Pareau Dumont, penningmeester. De openstelling wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Ruimere openstelling kan met meer vrijwilligers bereikt worden. Hebr u belangstelling dan kunt u langskomen of telefonisch contact opnemen: o6 54705472.

Nieuwe openingstijden wijkcentrum d’Oude Stadt

Wijkcentrum d’Oude Stadt is vanaf 1 oktober geopend op:
- dinsdagmiddagen van 13.30-17 uur
- woensdagen van 10-17 uur
- donderdagen van 10-13.30 uur
Op die tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Herfstnummer bewonerskranten 2014 digitaal

De Binnenkrant is inmiddels verspreid in de diverse wijken. De krant is nu ook digitaal in te zien. Lees de Binnenkrant  hier.

Buurtkrant Zeven is ook verspreid in de buurt en de krant kunt u hier lezen. Lees hier Buurtkrant Zeven.

Onderhoudswerkzaamheden Keizersgracht

Op 29 september wordt er aan de Keizersgracht, oneven zijde tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht, begonnen met onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit herbestrating, schilderwerk aan de bankjes en komen er minder Amsterdammertjes terug. De werkzaamheden gaan ongeveer vier weken duren.

Op 22 september is er een wandeling die begint om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur. De wandeltocht is voor ondernemers en bewoners die de kans hebben om eventueel extra input te geven voordat de werkzaamheden beginnen.

Klik hier voor het artikel.

Onderhoudswerkzaamheden Brouwersgracht

Aan de Brouwersgracht starten op 29 september onderhoudswerkzaamheden die naar verwachting vier weken in beslag nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de oneven zijde van de Brouwersgracht tussen de Herengracht en het Singel in. Dit stuk wordt opnieuw bestraat, er komen minder Amsterdammertjes terug en fietsrekken worden vervangen.

Op 22 september is er een wandeling voor ondernemers en bewoners. De wandeling start om 17.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Betrokkenen kunnen tijdens de wandeling input geven naar aanleiding van de komende werkzaamheden.

Lees hier het gehele artikel.

 

Toekomst BG-terrein

Graag aandacht voor het volgende. Groen in de stad geeft rust, zorgt voor een aantrekkelijk leef- en werkomgeving, vormt een prima water- en warmtebuffer in een natter wordend klimaat.
Midden in Amsterdam ligt het Binnengasthuisterrein (BG terrein) tussen de drukte van de Wallen en het Rembrandtsplein. De komende jaren zal, door initiatieven van de Universiteit van Amsterdam (UvA), het terrein sterk van karakter veranderen. Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid, de openbaarheid en het groene karakter van het terrein?
De afgelopen tijd deed de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research onderzoek naar de betekenis van het BG terrein in het stedelijk weefsel van de stad, nu en in de toekomst. Op 17 september 2014 presenteren de onderzoekers hun voorlopige bevindingen en leggen de conclusies voor aan de bewoners en gebruikers van het terrein.
De Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL BG) en Wijkcentrum d’ Oude Stadt nodigt iedereen die zich betrokken voelt uit voor de bijeenkomst. Stuur deze uitnodiging dus gerust door.
De Vereniging openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein, VOLBG, zet zich in voor het behoud en de verzorging van deze historische plek in het Amsterdamse stadshart. Tot nu toe zijn daarbij mooie resultaten bereikt maar er moet nog flink gewerkt worden. Alle informatie vindt U op de website: www.volbg.nl.
Bewoners van het terrein zelf, van het aangrenzende deel van de Kloveniersburgwal en ook van de omgeving zijn welkom in deze vereniging.

Sluiting Illegale hotels

In Amsterdam zijn de afgelopen weken diverse illegale hotels gesloten of hebben eigenaren van panden boetes opgelegd gekregen van handhavers. De handhavingsactie vond plaats in Amsterdam centrum, west, oost en zuid. Opvallend aan deze actie was dat er ook overtredingen zijn geconstateerd bij panden met een shortstayvergunning. Lees hier het bericht van de gemeente Amsterdam. Het Parool heeft ook een bericht gepubliceerd.

Pretpark Amsterdam zorgt voor onbalans

De laatste tijd komen steeds berichten naar buiten van bekende en onbekende Amsterdammers over de verpretparkisering in de Amsterdamse binnenstad. De voorstanders vinden het goed voor de economie en het levert banen op. De tegenstanders zijn terughoudender, want het zorgt voor onbalans  en onveiligheid. Dit gaat volgens hen juist ten koste van de economie, omdat er niet gehandhaafd wordt en omdat de gemeente veel toeristenbelasting misloopt bijvoorbeeld met vakantieverhuur.

Lees hier de meest recente artikelen over de drukte in de binnenstad van maandagdinsdag en donderdag. Youp van ‘t Hek constateerde in 2010 de toegenomen drukte en wijdde daar een column aan.

Noodkap Lijnbaansgracht

Afgelopen weekend is er een noodgedwongen een boom gekapt aan de Lijnbaansgracht ter hoogte van huisnummer 275. Er zal een nieuwe boom geplant worden in het najaar van 2014/voorjaar 2015. Ook zal er met terugwerkende kracht een kapvergunning worden aangevraagd en deze zal twee weken lang ter visie liggen.

Lees hier meer over de noodkap aan de Lijnbaansgracht.

Overigens is het al de 5e noodkap in korte tijd. Eerder werden al bomen noodgedwongen gekapt in de binnenstad op het Frederiksplein, de Reguliersgracht en de Prinsengracht.