Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Kinderherdenking Nieuwmarkt Behoud en Herstel Fijnmazig OV Sprong over het IJ Branchering Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ? Actie voor nieuwe huisvesting Sjaak van der Leden Thuisgevoel in een toeristenbuurt Fijnmazig OV in Amsterdam Cursus Amsterdamse grachtenhuizen

Kinderherdenking Nieuwmarkt

Bij de Flesseman op de Nieuwmarkt herdenken kinderen op woensdag 12 april de kinderen uit de buu…

Behoud en Herstel Fijnmazig OV

Het Comité voor (behoud en herstel van) Fijnmazig Openbaar Vervoer is opgericht na de informatieve b…

Sprong over het IJ

Een collectief van bewoners heeft samen met Milieudefensie een zienswijze opgesteld op de voorgenome…

Branchering

Voor een diverser winkel- en voorzieningenaanbod in de binnenstad zet de gemeente nu in op branc…

Amsterdam toeristenstad, of woon - werk - bezoekersstad ?

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, vergadert donderdag 16 maart om 20.00 uur in De Booms…

Actie voor nieuwe huisvesting

Vrijdag 3 maart om 15.35 uur vertrok van het Wijkcentrum ‘d Oude Stadt een heuse stoet sympathisante…

Sjaak van der Leden

Via de Stichting Kunst en Cultuur Stadshart, de rechtsopvolger van de werkgroep Kunst & Cultuur …

Thuisgevoel in een toeristenbuurt

Voor haar masterscriptie Sociologie onderzocht Willemijn Oosterhof in het najaar van 2016 toeris…

Fijnmazig OV in Amsterdam

Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor be…

Cursus Amsterdamse grachtenhuizen

Negen interactieve lezingen over typen, gevels en vooral interieurs.

De binnenstad van Amster…

Facebook Page Loading...