Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Inspraak buitenreclame Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester Watervisie 2014 Verhelderend Buurtenoverleg Distributie Bezwaar tegen vergunning EuroPride Zelf meten Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum Oproep Schone Lucht Amsterdam Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen Procedure vergunning ; zo niet! Plan voor Valkenburger- en Weesperstraat Nieuw evenementenbeleid Inspraakgelegenheid de komende twee weken Nieuwe organisatie voor goed Openbaar Vervoer in Amsterdam Buurtenoverleg Autoluw 2 Nieuw beleid voor leegstand woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak Buurtenoverleg zienswijze EuroPride Plan Valkenburgerstraat Thema avond: Wonen voor Ouderen 16 juni 2016 Luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht Buurtenoverleg zienswijze vergunningaanvraag Europride Kom ook: Verhuisplannen 7 mei geveltuinendag Jaarverslag 2015 vastgesteld Rustpunt Oude Kerk Gemeenteraad  steunt alsnog proef Buurtparkeren

Inspraak buitenreclame

De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag …

Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie

Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en of werkgroepen consequenti…

Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het v…

Watervisie 2014

Begin dit jaar is de nota concept Watervisie Amsterdam 2040 vrijgegeven. De Watervisie gaat over h…

Verhelderend Buurtenoverleg Distributie

In het buurtenoverleg autoluw 2 van donderdag 23 juni stonden oplossingen centraal. Juist specia…

Bezwaar tegen vergunning EuroPride

Op 10 juni ondertekende de burgemeester de vergunning voor de EuroPride. Verschillende bewonerso…

Zelf meten

Aan de Valkenburgerstraat, de Anne Frankstraat en ook aanliggende straten rond de Nieuwmarkt zijn op…

Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden 3.621 mensen de enquête …

Oproep Schone Lucht Amsterdam

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep Schone Lucht Amsterdam weer vergaderd. Daar is op korte termi…

Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen

Wethouder Laurens Ivens was als speciaal genodigde op het drukbezochte buurtenoverleg op 16 juni…

Procedure vergunning ; zo niet!

De vergunning voor een terras aan de overkant van het pand kan niet volgens de eigen regels van …

Plan voor Valkenburger- en Weesperstraat

Vanwege de slechte luchtkwaliteit, zichtbaar gemaakt door het meetpunt Valkenburgerstraat, hebbe…

Nieuw evenementenbeleid

De notitie  “Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid” van burgemeester van der Laan is v…

Inspraakgelegenheid de komende twee weken

Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten consequenties hebben. Zo is e…

Nieuwe organisatie voor goed Openbaar Vervoer in Amsterdam

De Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) zoekt mensen die zich actief willen inzetten voo…

Buurtenoverleg Autoluw 2

December vorig jaar was in het Wijkcentrum het Buurtenoverleg met het thema: Amsterdam autoluw. …

Nieuw beleid voor leegstand woonruimten en kantoren vrijgegeven voor inspraak

Het college van B&W heeft op 26 april 2016 het voorstel concept-beleid rondom leegstand van alle…

Buurtenoverleg zienswijze EuroPride

Aan de oproep voor een buurtenoverleg op  donderdag 19 mei in het Wijkcentrum is goed gehoor geg…

Plan Valkenburgerstraat

Vanwege de slechte luchtkwaliteit, zichtbaar gemaakt door het meetpunt Valkenburgerstraat, hebbe…

Thema avond: Wonen voor Ouderen 16 juni 2016

Uitnodiging voor ons buurtenoverleg met als thema

Wonen voor Ouderen

Speciale gast: wethouder Laur…

Luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht

De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen. Op de oproep van de werkgroe…

Buurtenoverleg zienswijze vergunningaanvraag Europride

Elk jaar wordt in een Europese stad de EuroPride gehouden, en dit jaar in Amsterdam. Het is de ‘Eu…

Kom ook:

Alle bewoners in Amsterdam die in 2015 een meetpunt luchtkwaliteit beheerden, Milieudefensie en …

Verhuisplannen

Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te z…

7 mei geveltuinendag

Op het J.W. Siebbeleshof, wordt zaterdag 7 mei van 11 tot 16 uur voor de 10e keer een Geveltuinendag…

Jaarverslag 2015 vastgesteld

De Wijkraad heeft in zijn vergadering van 25 maart het jaarverslag 2015 vastgesteld.
2015 was …

Rustpunt Oude Kerk

Rustpunt woensdagavond is een wekelijks weerkerende gelegenheid (19:00 tot 21:00) van de Oudeker…

Gemeenteraad steunt alsnog proef Buurtparkeren

Woensdag 20 april kwam in de gemeenteraadsvergadering (agendapunt 32) Buurtparkeren ter sprake. …

Facebook Page Loading...