Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

Wijkcentrum d’ Oude Stadt ANBI-erkend

anbi
Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen per 1 januari 2015. Lees meer…. Wijkcentrum d’ Oude Stadt ANBI-erkend

Praat mee over Amsterdam autoluw

De Valkenburgerstraat tijdens de Dam tot Damloop. De IJ-tunnel was afgesloten, waardoor er minder verkeer de stad in en uit kon.

De Valkenburgerstraat tijdens de Dam tot Damloop. De IJ-tunnel was afgesloten, waardoor er minder verkeer de stad in en uit kon.

Op maandagavond 14 december 2015 om 20.00 uur is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt weer een Buurtenoverleg. Het thema van die avond is: Amsterdam autoluw. Lees meer…. Praat mee over Amsterdam autoluw

Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt

buurtoverlegnovember

Maandag 2 november  was het buurtenoverleg met als thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt. Gesproken werd over de veranderingen rond zorg en ondersteuning in de wijk. Lees meer…. Buurtenoverleg. Thema: Netwerk Wijkzorg/Zorg in de buurt