Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Opgelucht Waterlooplein Uitgangspuntennota Fijnmazig Openbaar Vervoer Pride Geluidshinderdag Evenementen Herinrichting Waterlooplein Muziekgeluid horeca Kinderherdenking Nieuwmarkt Behoud en Herstel Fijnmazig OV Sprong over het IJ

Opgelucht Waterlooplein

Dinsdag 18 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum in de raadszaal. Op de agenda stond de be…

Uitgangspuntennota

Dinsdag 4 april vergaderde de Bestuurscommissie Centrum. Op de agenda stond Nota van Uitgangspun…

Fijnmazig Openbaar Vervoer

Op 27 maart 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats over de negatieve ontwikkelingen in het Amsterdam…

Pride

Een nieuwe naam, geen nieuw geluid….  Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvra…

Geluidshinderdag Evenementen

Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017. Het Onderwerp evenementen en…

Herinrichting Waterlooplein

In de vergadering van de Bestuurscommissie van dinsdag 4 april staat op de agenda  de nota van U…

Muziekgeluid horeca

Het college van B&W heeft een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld voor overlast van muziek…

Kinderherdenking Nieuwmarkt

Bij de Flesseman op de Nieuwmarkt herdenken kinderen op woensdag 12 april de kinderen uit de buu…

Behoud en Herstel Fijnmazig OV

Het Comité voor (behoud en herstel van) Fijnmazig Openbaar Vervoer is opgericht na de informatieve b…

Sprong over het IJ

Een collectief van bewoners heeft samen met Milieudefensie een zienswijze opgesteld op de voorgenome…

Facebook Page Loading...