Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat Bestuurskalender Open Ateliers Nieuwmarkt Evaluatie EuroPride 2016 Cursussen in het Frans Bewoners meten zelf Zo niet! Buurtenoverleg Drukte Advies Werkgroep Buitenreclame Meld hinder! Bewoners op de 2e plaats Naar de rechter Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride Oproep invullen enquête Wijkzorg Horecavergunningen online? Open data! In Memoriam Albert Jan Tuijn Inspraak buitenreclame Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester Rekenkamer: Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig Watervisie 2014 Verhelderend Buurtenoverleg Distributie Bezwaar tegen vergunning EuroPride Zelf meten Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum Oproep Schone Lucht Amsterdam Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen

Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat

In vervolg op de bijeenkomst van 7 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats over de bruggen in de V…

Bestuurskalender

Het vergaderseizoen is weer begonnen. Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze…

Open Ateliers Nieuwmarkt

Op 1 en 2 oktober zijn weer de Open Ateliers Nieuwmarkt.  Dan kunt u Kunst Kijken in de Nieuwmarkt…

Evaluatie EuroPride 2016

Signalen die wij van bewoners ontvingen, laten zien dat nogal al wat steken zijn gevallen, ondanks t…

Cursussen in het Frans

Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in Amsterdam kunt u nu in het Wijkcentrum…

Bewoners meten zelf

Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep om zelf geluid binnen te meten tijdens evenementen….

Zo niet!

De burgemeester was in het gesprek met omwonenden van de aanstaande EuroPride oprecht geschokt door …

Buurtenoverleg Drukte

Op maandag 12 september 20:00 uur organiseert het wijkcentrum d’Oude Stadt een buurtenoverleg dat in…

Advies Werkgroep Buitenreclame

De Werkgroep Buitenreclame van het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft haar zienswijze gepubliceerd i…

Meld hinder!

Als u tijdens evenementen iets ziet, of merkt dat u iets niet bevalt, meld het dan aan de gemeente. …

Bewoners op de 2e plaats

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het verle…

Naar de rechter

Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt een pers…

Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel

Onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft de onafhankelijke  Advies- en evaluatiecommissie…

Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride

De burgemeester wil de bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid, …

Oproep invullen enquête Wijkzorg

Wilt u deelnemen aan een onderzoek over zorg en ondersteuning in de wijk (Wijkzorg)?

Krijgt u…

Horecavergunningen online? Open data!

Vanaf 1 juli 2016 staat volgens de gemeente actuele informatie over horecabedrijven in de binnen…

In Memoriam Albert Jan Tuijn

Door een tragisch ongeval in Peru is Albert Jan Tuijn op 19 juni overleden. Albert Jan was zeer …

Inspraak buitenreclame

De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag …

Inspraak bij Raad en Bestuurscommissie

Er staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en of werkgroepen consequenti…

Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met burgemeester

Het wijkcentrum heeft naast andere bewoners(organisaties) op 22 juni bezwaar gemaakt tegen het v…

Rekenkamer: Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig

De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft op 29 juni het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amste…

Watervisie 2014

Begin dit jaar is de nota concept Watervisie Amsterdam 2040 vrijgegeven. De Watervisie gaat over h…

Verhelderend Buurtenoverleg Distributie

In het buurtenoverleg autoluw 2 van donderdag 23 juni stonden oplossingen centraal. Juist specia…

Bezwaar tegen vergunning EuroPride

Op 10 juni ondertekende de burgemeester de vergunning voor de EuroPride. Verschillende bewonerso…

Zelf meten

Aan de Valkenburgerstraat, de Anne Frankstraat en ook aanliggende straten rond de Nieuwmarkt zijn op…

Resultaten Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden 3.621 mensen de enquête …

Oproep Schone Lucht Amsterdam

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep Schone Lucht Amsterdam weer vergaderd. Daar is op korte termi…

Buurtenoverleg 16 juni 2016, thema wonen

Wethouder Laurens Ivens was als speciaal genodigde op het drukbezochte buurtenoverleg op 16 juni…

Facebook Page Loading...