Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

De Groene Boulevard op zondagmiddag 24 mei

Op zondagmiddag 24 mei vindt De Groene Boulevard plaats op het Jonas Daniel Meijerplein en de hoek 2e Oosterparkstraat/Wibautstraat. Tijd: 12 tot 18 uur.
www.degroeneboulevard.com

Wij zoeken nog naarstig naar vrijwilligers, die een EHBO-diploma hebben en ons daarmee uit de brand helpen. Heb jij of ken je iemand met zo’n diploma? WIE O WIE HELPT ONS HIERMEE

Verslag Buurtenoverleg 13 april

Verslag van het buurtenoverleg wijkcentrum d’Oude Stadt dd 13 april 2015.

VOLBG en wetenschapswinkel presenteren onderzoek

16 maart – Vanmiddag presenteerden de buurtvereniging VOLBG en de wetenschapswinkel Wageningen de resultaten van het onderzoek dat studenten van de universiteit Wageningen deden naar verschillende aspecten van het BG-terrein, zowel op het gebied van communicatie en het ontwikkelproces als naar het ruimtelijk ontwerp. Duidelijke verwachtingen zijn onontbeerlijk. De ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte komen in een latere fase aan de orde. De eerste exemplaren van het onderzoek zijn aangeboden aan de deelraadbestuurders Jeanine van Pinxteren, Boudewijn Oranje en aan vertegenwoordigers van de UvA, die zelf helaas geen wetenschapswinkel meer heeft.
Webpagina wetenschapswinkel Wageningen met het onderzoek en alle andere informatie.

6 maart: 32 jaar Slangenpand

2 maart 2015 – Persbericht van makelaar Tabak over de kijkdag op 6 maart om 16 uur voor belangstellenden en potentiële kopers. Zie de website van makelaar Tabak of de Facebook pagina. Het Slangenpand viert haar 32-jarig bestaan op vrijdag 6 maart, vanaf  17 tot 23 uur. Kom het vieren zolang het nog kan! Spuistraat 199. Het programma.
Ontruiming dreigt: op 18 maart moeten alle bewoners, huurders en krakers, de Tabakspanden verlaten hebben. Beknopte info over de rol van de Key en de tegen-actie van makelaar Tabak.

Activiteiten Maagdenhuis

1 maart 2015 – Na de ontruiming van het Bungehuis op de Spuistraat is nu het Maagdenhuis op het Spui bezet door studenten. Elke dag is er een programma met debatten. Voor het laatste nieuws en het programma moet je zelf langsgaan. Over de landelijke beweging “de Nieuwe Universiteit” zie de website en Facebook. Of volg de discussies op Twitter.

Binnenkr@nt 69 is uit

25 februari – Het lentenummer van de Binnenkr@ant is zojuist verschenen en wordt dezer dagen bezorgd. Digitaal lezen: Binnenkrant 69

BG: nieuws over de bouw van de nieuwe UB

11 februari 2015. Er liggen 2 documenten ter inzage voor de bouw van de Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Binnenkort is er een buurtbijeenkomst ‘Koffie met de buren’ over de werkzaamheden in de panden van de Binnenstadscampus. Lees het Buurtbericht februari 2015 van de UvA. Vragen? Mail Cherie van der Meer.

Aanvragen geveltuintjes: vóór 2 maart

U kunt een geveltuin aanvragen bij het stadsdeel. Zodra het stadsdeel uw aanvraag heeft goedgekeurd, kan de tuin worden aangelegd. Dit gebeurt 1 keer per jaar, in de maand mei en is gratis. Vóór 2 maart moet je de aanvraag voor dit jaar indienen. Het aanvraagformulier.
Meer informatie over de werkwijze en wat wel en niet is toegestaan.

Stop de Huurexplosie – 14 maart 2015

7 februari 2015 – Op 14 maart vindt er een protestmanifestatie plaats tegen de explosieve huurverhogingen. Meer informatie: Facebook en de website Huurdersopstand.
U kunt ook de petitie van de Nederlandse Woonbond ondertekenen: Stop de huurverhoging

Winternummer Binnenkr@ant is uit

6 december 2014 – De nieuwe Binnenkr@ant nr. 68 is uit. Daarin allerlei buurtpagina’s met berichten over de Stadsdorpen en andere activiteiten in uw buurt, de vernieuwing van het wijkcentrum en het juridische inloop-spreekuur en nog veel meer. Klik hier voor de digitale versie. Het volgende nummer van de Binnenkr@nt verschijnt begin maart. Uw kopij en buurtnieuws in tekst en foto’s graag vóór 4 februari naar de redactie mailen: post@binnenkrant.nl.