Winterterrassen

Print Friendly, PDF & Email

ONDER VOORBEHOUD.
Dit bericht is voor wat betreft de Nieuwmarkt strijdig met het vastgestelde beleid (terrassenbeleid 2011, gewijzigd okt. 2015.
Wij hebben 22 oktober om uitleg gevraagd; op 30 oktober nog geen antwoord ontvangen (betreffende ambtenaar was afwezig.

Bericht 22 okt. 2018 van horecavergunningen stadsdeel Centrum:

Bij de winterterrasregeling geldt dat terrasschotten niet zijn toegestaan, met uitzondering van de uitgaanspleinen en ook voor de Nieuwmarkt.

Zie de voorwaarden hieronder:

Winterterrasregeling (1 november tot 1 maart)

Aan het exploiteren van een terras in de winter zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • het terras mag alleen geëxploiteerd worden tussen 07.00 (09:00) en 22.00 uur;
 • na sluiting van het terras, moet het meubilair worden opgestapeld tegen de gevel van het horecabedrijf;
 • terrasmeubilair moet na sluiting van de horecazaak worden binnengehaald;
 • nieuw te bouwen elementen zoals afdaken en luifels (onderdelen van het gebouw) en objecten zoals terrasschotten en parasols zijn niet toegestaan (markiezen en zonnewering zijn geen “gebouwde elementen” en zijn daarom wel toegestaan);
 • het terras mag worden verwarmd, alleen vanuit de gevel. (N.B.: U heeft een omgevingsvergunning nodig om een terrasverwarming aan de gevel aan te brengen)
 • na sluiting van het terras wordt het trottoir door de exploitant schoongemaakt;
 • tijdens Oud & Nieuw (31 december) mogen terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden.

Uitzondering uitgaanspleinen

De uitgaanspleinen Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen mogen tijdens het winterseizoen een terras exploiteren van 07.00 (09:00) uur tot 24.00 uur, onder de volgende voorwaarden:

 1. dat binnen de aangewezen gebieden het gebruik van parasols en terrasschoten is toegestaan;
 2. dat binnen de aangewezen gebieden terrasmeubilair buiten mag worden opgeslagen, conform de regeling voor zomerterrassen;
 3. dat tijdens Oud & Nieuw (31 december) terrassen tot 20.00 uur geëxploiteerd worden.

Voor de Nieuwmarkt gelden de afwijkende voorwaarden voor het winterterras:

 1. Het gebruik van parasols en terrasschotten is toegestaan.
 2. Terrasmeubilair mag buiten worden opgeslagen, net als in de regeling voor zomerterrassen.
 3. Tijdens Oud & Nieuw (31 december) mogen de terrassen tot 20.00 uur open zijn.