Verslagen wijkraad

Print Friendly, PDF & Email
  • De notulen van de wijkraad vanaf 19 september 2022 zijn op te vragen,
    • Ook eerdere verslagen zijn op te vragen bij:                                       wijkcentrum@oudestadt.nl

 

  • Het huidige Db zelf vergadert zonodig tweemaal per maand,                                                                                                            of in het wijkcentrum en/of telefonisch/per mail of anders.