Wat zijn keurtuinen?

Print Friendly, PDF & Email

De keurtuinen liggen in de zogenoemde keurblokken. In totaal zijn er 27 keurblokken, het merendeel hiervan bevindt zich tussen de Herengracht en de Keizersgracht en tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat.

Wettelijke regels voor de keurtuinen

In de diverse bestemmingsplannen zijn de specifieke regels voor de keurtuinen opgenomen. Uitgangspunt is de bijzondere cultuurhistorische waarde van de keurtuinen te behouden en te herstellen. Zo is het verboden in de keurtuinen te bouwen, verhardingen aan te brengen, te parkeren, motorvoertuigen aan- en af te voeren, te laden en te lossen of er bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. Het onderkelderen van de keurtuinen is ook niet toegestaan, evenals het gebruik van de tuinen voor opslag, voor het plaatsen van airco’s en als stort- of bergplaats.

Daarnaast is het gebruik van de tuinhuizen in de keurtuinen aan regels gebonden. Het is verboden om in een tuinhuis te wonen of het als kantoor, bedrijf, atelier te gebruiken. Een vergunning voor de bouw van een nieuw tuinhuis kan alleen worden verkregen met een vrijstellingsbevoegdheid van Burgemeester en Wethouders.

De wettelijke regels staan beschreven in de bestemmingsplannen voor de Westelijke Binnenstad, de Zuidelijke en in de notitie Horeca in culturele instellingen en musea.

De bomen in de keurtuinen worden beschermd door de gemeentelijke kapverordening, waarbij het criterium ‘in het belang van handhaving van natuur, landschap- of stadsschoon’ bij het aanvragen van een kapvergunning strikt wordt toegepast. De monumentale bomen (ouder dan vijftig jaar) hebben een aparte status; deze mogen niet gekapt worden tenzij ze ziek zijn.

De bestemmingsplannen, nota’s en notities die van belang zijn voor het behoud en herstel van de keurtuinen, zijn:

De bestemmingsplannen zijn te vinden via  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bestemmingsplannen/
De overige documenten kunt u aanklikken.

Oudere bestemmingsplannen en documenten zijn in te zien bij het wijkcentrum d’Oude Stadt. Vraag naar Paul Spoek.

 

2 reacties

  1. Mevrouw Janssen schreef:

    mag ik een jacuzzi plaatsen in een keurtuin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *