V

Print Friendly, PDF & Email

Valkenburgerstraat | Bewoners verenigd in het meetpunt Valkenburgerstraat voor gezonde lucht

Valse of verdachte e-mails die van banken, overheids- of andere instanties afkomstig lijken te zijn. Stuur de mail door naar het genoemde mailadres. Klik NOOIT op links in zulke mails.

Valys | Voor vervoer buiten de regio (verder dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres) voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Veiligheid in cijfers | Feiten en cijfers persgesprek met de driehoek Amsterdam

Verbeter de Buurt | Meldt  gebreken en de meldingen in de openbare ruimte. Is opgeheven. DOODZONDE!!!

Vereniging van Eigenaren (VvE) |  !WOON helpt Amsterdamse bewoners, zowel huurders als kopers, met vragen over hun woonsituatie. Als koper bent u meestal automatisch ook lid van de Vereniging van Eigenaren

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) |  Al vier decennia maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad.

Vergeten bewoners | Een pittig blog, van bewoners die in Amsterdam schijnbaar vergeten worden.

Verkeerskunde | Hét multimediale platform voor verkeerskundigen

Klachten/Meldingen Vliegverkeer  bij BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Volksuniversiteit Amsterdam | Cursuscentrum voor kennis, creativiteit, kunst en cultuur, Hoofdlocatie Rapenburgerstraat 73, telefoon: (020) 626 16 26, e-mailadres: secretariaat@vua-ams.nl

Vrijwilligers Centrale Amsterdamvrijwilliger worden of zoeken