S

Print Friendly, PDF & Email

De Statuten en Huishoudelijk Reglement van d’Oude Stadt

Servicecode | In tien punten wat u van de service van de Gemeente Amsterdam mag verwachten.

Stadsarchief (In gebouw De Bazel)
Historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
telefoon: 020 – 251 15 11 mail info@stads­ar­chief.am­ster­dam.nl

Website stadsdeel Centrum | of bel informatienummer 14 020 (werkdagen 08.00 tot 18.00 uur)

Stadsdeel en BestuurscommissieHoe functioneert het nieuwe stelsel

Stadsdorpen | in Amsterdam

Stadszaken.nl | informeert stedelijk professionals en RO-ers over ontwikkelingen in het vakgebied met dagelijks nieuws, achtergronden, tools, inspiratie en events. Binnen de thema’s economie, ruimte, circulaire economie, mensen en smart cities.

Stichting Present | Zinvol vrijwilligerswerk samen met collega’s, je gezin of vrienden

Stichting SeniorenStudent | senioren helpen, van gezelschap voorzien, hun zelfredzaamheid vergroten en hun sociale netwerk uitbreiden. Dit wordt verwezenlijkt door ouderen te koppelen aan een veelzijdige, energieke en betrouwbare hulp: een student.

Sociaal loket | Het Sociaal Loket helpt bewoners met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Een gesprek met het sociaal loket kan voldoende zijn om daarna zelf verdere stappen te zetten en soms is er wat meer hulp nodig om de weg te vinden. De medewerkers van het Sociaal Loket wijzen mensen de weg naar de juiste instellingen. Ook kunnen ze bewoners in contact brengen met vrijwilligerswerk of activiteiten in de buurt.

Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam  2564800,
telefoonnummer 14020

Sociaal werk in de wijk | De sociaal wijkteams zijn een samenwerkingsverband tussen IJsterk, CentraM en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. U vindt de sociaal wijkteams in de drie huizen van de buurt (Boomsspijker, Claverhuis en Witte Boei). Daar kunt u terecht met vragen over zorg, buurt, vrijwilligerswerk en activiteiten.

De sociale kaart van de GGD Amsterdam | Actueel en volledig overzicht van organisaties en praktijken op het gebied van Zorg en Welzijn

Sociale Kruidenier | Een winkel, ontmoetingsplek en activiteiten om mensen een kans te bieden hun bestaan weer op orde te krijgen. In aanvulling op de Voedselbank.

Sport in Amsterdam | De sportmogelijkheden in Amsterdam

Subsidie via de gemeente | Een overzicht, informatie, regelgeving en inlog