Retour

Print Friendly, PDF & Email

TERUGGAVE DONATIES

In 2019 was de luchtvervuiling in sommige Amsterdamse straten ernstig. Maatregelen die de gemeente nam, waren lapmiddelen, vond de werkgroep Schone Lucht. Tegen de voortdurende overschrijding van de normen werd een crowdfunding opgezet om een civiele rechtszaak (kort geding) te beginnen.

U was een van de donateurs. De donaties werden gedaan onder de volgende voorwaarden:

Zodra het streefbedrag is bereikt, start de rechtszaak. Halen wij het streefbedrag niet, dan gaat de rechtszaak niet door en storten wij uw bijdrage terug, met een kleine aftrek voor kosten die wij hebben moeten maken.

d’Oude Stadt houdt vast aan deze voorwaarden, en stort uw donatie terug (zonder aftrek van kosten).

Retour
De rechtszaak is nooit gestart. Eind mei 2020 was een totaalbedrag van € 6.428,– gedoneerd. Nog lang niet het streefbedrag van €11.000,-.

Bovendien bleek dat tijdens de corona-pandemie in 2020 de luchtkwaliteit enorm verbeterde door verminderd gemotoriseerd verkeer. Dat maakt dat “het spoedeisend belang” niet aanwezig is om een kort geding te kunnen gaan starten.

Inmiddels is het verkeer in Amsterdam weer behoorlijk op gang gekomen. Toch is niet op korte termijn aantoonbaar dat wettelijke grenzen worden overschreden.  Ook dat maakt dat zo’n rechtszaak voorlopig niet zo veel zin heeft.

Het wijkcentrum stort daarom nu uw donatie terug.

Meer informatie
Voor de crowdfundactie was een speciale website gebouwd: www.schonelucht.amsterdam
Deze site zal nog wel enige tijd in de lucht zijn. In de tijdlijn staat wat de werkgroep schone lucht sinds 2015 allemaal gedaan heeft. 1 januari 2015 was het moment dat iedereen, de staat, provincie en gemeente (ook Amsterdam!) aan de wettelijke verplichting moest voldoen. Het relaas geeft een duidelijk inzicht in welke hobbels de politiek voor burgers in de weg legt om het recht op schone lucht te realiseren.