M

Print Friendly, PDF & Email

Maaltijd |

  • Bijzonder Thuisafgehaald voor mensen die extra ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken omdat ze tijdelijk of langer in een lastige situatie zitten.
  • Thuisafgehaald Maaltijden delen met je buren

Maatschappelijke Dienstverlening | Centram
Adres: Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam
Telefoon: 020 – 557 33 33, mail

Markant |
Centrum voor Mantelzorg Amsterdam en Diemen
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam
telefoon: 020 – 886 88 00, email: info@markant.org

Meldpunten | Klacht? Een handig overzicht van meldpunten

Meldpunt | klachten over Kapotte Apparaten Deel hier je ervaringen met Natuur & Milieu over producten die te vroeg stuk gaan en/of slecht te repareren zijn en uw ideeën over verbeteringen.

Melding grofvuil | digitaal klachten formulier (of bel 14 020)

Melding Openbare Ruimte | Iets kapot op straat? Ergens last van? Klacht?

Melding openbare verlichting | Klacht over verlichting. Digitaal formulier

Melding overlast op het WATER  van bv. rondvaarten, plezierboten. NB versterkte muziek mag op het water al helemaal niet zonder vergunning. En bij vergunningen wordt het volume beperkt. Dus bij overlast altijd melden.

Blijf veilig mobiel | Veilig in het verkeer kunnen bewegen, onafhankelijk van leeftijd of beperking.

Monumenten | de kaart van alle monumenten in Amsterdam