Lijst 34

Print Friendly, PDF & Email

Informatie over kandidaten

Terug naar kieslijsten

 Ondernemers & Bewoners Centrum 2018

Ondernemers & Bewoners Centrum 2018 lijst 34                Muzerie36@gmail.com

Ik ben Bruce Muzerie Geboren in Indonesië. Sprak slecht Nederlands, dus veel taallessen gevolgd. Dankzij mijn ouders bleef ik door studeren, LTS, MTS, HTS bouwkunde en bouwtechniek, HBO Onderwijskunde en de diploma’s gehaald. In 1998 wegens een reorganisatie 1,5 jaar aan de Universiteit gestudeerd “beleid en organisatie”, studie afgebroken om als hoofd van verschillende afdelingen bij de Reiniging stadsdeel Centrum te werken. Daar heb ik 15 jaar gewerkt, ken de problemen en heb inzicht gekregen over alle bestuurlijke- en schoonmaakprocessen in Amsterdam. Eind 2017 gestopt om andere dingen te gaan doen. Ik wil me volledig inzetten voor een betere veilige, schone, leefomgeving in het Centrum.

 Waarom heb je je kandidaat gesteld?

Met deze ervaring, wil ik in de Stadsdeelcommissie komen, die het bestuur van Amsterdam kan adviseren wat er leeft bij de ondernemers &  bewoners. Door mijn werk bij de Reiniging heb ik ervaring gekregen over de roosters, de routes en de indeling van huis- en grofvuildiensten. Oplossingsgericht kan dat beter gedaan worden in een stil moment en niet zoals nu in de druk momenten met veel mensen op straat en veel laad- en losverkeer. Zo zijn er natuurlijk veel meer onderwerpen zoals de verkeerschaos op drukke kruispunten door meer verkeersregelaars in te zetten. Een wijkcentrum als steunpunt voor bewoners in het gebied. Betaalbare woningen. Geen bezuiniging op ouderenzorg. Aanpak van criminaliteit en voorkomen van overlast door  alcohol en drugs. Om deze zaken vanuit de bewoners te behartigen, hoop ik dat de onafhankelijke lijst van kandidaten bestaande uit bewoners zoals ik voor Centrum een kans krijgen, want de politieke partijen worden al gekozen voor de gemeenteraad. Zo zullen er 2 adviesraden zijn die het college van B & W kunnen adviseren. Sommige politiek partijen doen ook nog mee met de kandidatenlijst van de bewoners mee. Dat was niet de bedoeling. Maar als het niet gaat zoals men had gedacht, wordt het tijd om terug te kijken en het anders te doen. Met vallen, leren, weer opstaan en verder gaan komt het in de toekomst wel goed.

Voor welke onderwerpen wil je je inzetten?

Weg met de overvolle prullenbakken, geen huis- en grofvuil lang op straat. Minder inzet van reinigingswagens in de drukke spitsuren “hierdoor heb je minder file vorming en minder CO2 uitstoot. Amsterdam auto luw maken. De graffiti verwijdering verder uitbreiden. Drukke kruispunten verder uitbreiden met verkeersregelaars, betere inzet & begeleiding Pantar en andere werkgelegenheidsprojecten. Betaalbare woningen creëren. Meer faciliteiten voor de  ouderenzorg, steun- en wijkcentrums. Meer parkeer en fietsenstalling gelegenheid voor bewoners. Het vergunningstelsel voor ondernemers verbeteren en versoepelen. De overlast van alcohol, drugs en criminaliteit terug dringen.

Waarom zouden we op onafhankelijke zoals jij moeten stemmen?

Ik hoop dat Ondernemers & Bewoners op de onafhankelijke kandidaten stemmen zonder politiek belang. Zodat hun ervaring van het gebied niet verloren gaat. Ik ga voor de 100% en zal wekelijks spreekuur houden in mijn vrije tijd voor bewoners en ondernemers. Hun steun en stem vind ik van belang.

 

INTERVIEW OP VIDEO