L

Print Friendly, PDF & Email

Lager Toontje | Actie site tegen geluidsoverlast van evenementen met een luidruchtig karakter

Stichting Laagfrequentgeluid (informatie) | Informatie over wat laagfrequent geluid is, de bron, de gevolgen, de waarnemingen, impact, overbrengen, het proces dat gedupeerden ondergaan, hoe op te sporen, waar overlast melden en welke oplossingen.