De Key en de Tabakspanden

Print Friendly, PDF & Email

Het begon zo veelbelovend in 2008, toen de Key de Tabakspanden kochten.
In samenwerking met Stadsdeel Centrum en de kunstenaarsgroepen die al sinds de jaren 80 in de panden woonden en werkten, werden er plannen gemaakt voor een ‘culturele hotspot’.

In 2010 werden deze plannen vastgelegd in een convenant, waarbij tevens 900.000 euro subsidie werd gereserveerd voor de creatieve broedplaats. In ruil daarvoor zou ‘Food Plaza’, dat gebouw achter de Dam met de Albert Heijn op de begane grond, een hotelbestemming krijgen, waardoor de Key dit pand eindelijk zou kunnen verkopen.

Helaas ging het al snel mis. Toen de Key in 2012 haar plannen presenteerde, bleken die plots alleen te bestaan uit dure koopwoningen, winkelruimtes, donkere atelierruimte en prive parkeerplaatsen. Er zou geen geld zijn voor een creatieve broedplaats, en de kunstenaarsgroepen die al sinds de jaren 80 kleur geven aan de Spuistraat werden voor de rechter gedaagd. Uit onvrede hierover wilde Stadsdeel Centrum de bouwvergunningen tegenhouden, waarop de Key reageerde door het Stadsdeel voor de rechter te dagen.

De kunstenaarsgroepen van Het Slangenpand en Langgewagt hebben toen geprobeerd om, met behulp van een investeerder, Het Slangenpand aan te kopen. Stadsdeel Centrum nam unaniem een motie aan om deze koop mogelijk te maken, en daarmee de creatieve broedplaats te behouden. Toen de Key dit weigerde hebben de kunstenaars in 2014 zelfs een bod uitgebracht om de gehele Tabakspanden aan te kopen. Helaas gaf de Key toen aan de panden wel zelf te ontwikkelen, maar direct te verkopen aan een andere investeerderspartij.

Nu, in februari 2015, verklaart de Key, in een van de vele juridische procedures tegen de bewoners en gebruikers van de Tabakspanden, plots dat de Key zelfs helemaal niet gaan bouwen, maar de panden wil strippen (lees: onbewoonbaar maken) en doorverkopen. U denkt misschien, wat maakt het nu uit of de Key of een andere partij de Tabakspanden gaat verbouwen?
Het antwoord is duidelijk: een nieuwe eigenaar zal zeer waarschijnlijk nieuwe bouwplannen willen maken voor de panden, wellicht een hotel? In dat geval zullen er nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden, hetgeen zo maar 2 jaar kan duren. Al die tijd zullen de panden dus onbewoonbaar en leeg staan.

De Key, een woonstichting met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft zich de laatste jaren een weinig betrouwbare partij getoond. Afspraken uit het convenant werden niet nagekomen, wensen van het stadsdeel werden genegeerd en in de vele juridische procedures werden steeds verschillende en zelfs elkaar tegensprekende uitspraken gedaan. Waarom zouden we de Key nog geloven als ze zegt de panden leeg te willen hebben wegens dringend eigen gebruik? Zeker nu de Key recent heeft verklaard helemaal niet te gaan bouwen, maar de Tabakspanden alleen te willen strippen en direct doorverkopen.

De Key verschaft geen duidelijkheid over de werkelijke plannen en de kans op jarenlange leegstand is dus reëel. Wij kunnen niet accepteren dat de Tabakspanden ontruimd worden! Waarom moeten de kleurrijke, spraakmakende en inspirerende Tabakspanden gesloopt worden om te veranderen in een levenloos zwart gat midden in de Amsterdamse Binnenstad? Waarom moet daarvoor de huidige creatieve gemeenschap, die al jarenlang op een positieve en constructieve, harmonieuze en gewaardeerde wijze samen wonen en werken, middels ontruiming uit de panden worden verdreven?Niemand kan de gevolgen van een ontruiming overzien. Gezien de brede steun van zowel de politiek, de bewoners en ondernemers als wel de vele (internationale) sympathisanten voor de huidige groep bewoners en kunstenaars, zal een ontruiming van de Tabakspanden naar alle waarschijnlijkheid tot massaal protest en verzet leiden.
Daarom roepen wij de burgemeester van Amsterdam met klem op om:
1 – niet over te gaan tot ontruiming van de Tabakspanden, maar
2 – van de Key duidelijkheid te eisen over de werkelijke plannen en daar transparant en publiekelijk bewijs voor te leveren:
  • gaat de Key zelf bouwen of alleen maar strippen en z.s.m. doorverkopen.
  • heeft de Key de Tabakspanden al doorverkocht?
  • zo ja, wie is de nieuwe eigenaar, gaat de nieuwe eigenaar de bestaande en vergunde  plannen uit  voeren of een nieuw plan maken, en worden de afspraken uit het convenant daarbij gerespecteerd, overeenkomstig de inzet van de vorige stadsdeelraad?
  • Zo nee, waarom is er dan sprake van dringend eigen gebruik?
 3 –  deze heikele en precaire situatie zo spoedig mogelijk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering of een van de commissievergaderingen. Tevens vragen wij de burgemeester zo spoedig mogelijk de reeds gestelde raadsvragen schriftelijk te beantwoorden.
Aldus verklaard door de verenigde bewoners, ondernemers, kunstenaars en gebruikers van de Tabakspanden:
– de huurders Parkeergarage Huntington Park, Peter Klashorst en Peter Klashorst Gallery
– de bewoners en kunstenaars met een gebruikerscontract in de Weidesteeg, Het Keizerrijk en Art Parking
– de krakerscollectieven Slangenpand, Langgewagt, Paard van Amstel en de Rattenbak aan de Spuistraat.