Bezigheden en gebruikers wijkcentrum d’Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Verslag van de activiteiten Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Sinds ruim 8 jaar wordt het wijkcentrum d’Oude Stadt geheel door vrijwilligers gerund. De nieuwe werkwijze vergde enige tijd van aanpassen. In die tijd vond een verhuizing naar Kerkstraat 123 plaats.

Het wijkcentrum heeft nu een grote ruimte, met schermen, een beamer en meer, die intensief gebruikt worden voor bijeenkomsten van bewoners, bewonersgroepen, straatmanagers, thema-bijeenkomsten, film-avondjes, cursussen en lezingen. Een aantal groepen behartigt het wonen voor ouderen in de binnenstad. De redacties van verschillende buurtkranten houden hier hun redactievergaderingen en de Binnenkr@nt wordt hier gemaakt. Daarnaast zijn er verenigingen, bewonersgroepen en verenigingen van eigenaren, die de zalen gebruiken. De cursus Franse les vindt plaats, taallessen vinden plaats, kunst en cultuur wordt besproken en wat kunnen kunstenaars doen, De Nederlandse portretprijs vergadert hier, Rotaract vergadert hier, er is een brei-event voor goede doelen, Organisaties ontvangen hier hun vrijwilligers, De Wijze Ouwe Wijven vergaderen hier, Kunst en cultuur Mokum is vanuit hier bezig, Autoluw.nu doet hier vergaderingen en nog veel meer.

Op de donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur wordt een juridisch inloopspreekuur gehouden. Dit spreekuur is gratis. De advocaat Jan Overes behandelt allerlei vragen. Huurzaken worden doorverwezen naar WSW-wonen. Indien nodig schrijft de advocaat conceptbrieven.

Beheer
Het wijkcentrum wordt geheel door vrijwilligers geleid, zelfbeheer. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier personen. Die zonodig wekelijks bij eenkomen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn een tiental vrijwilligers door de week in het wijkcentrum aanwezig, volgens een rooster ieder gedurende een halve dag, om bezoekers te woord staan en de telefoon aan te nemen. Afhankelijk van hun interesse, voeren zij taken uit ter ondersteuning van het wijkcentrum, zoals huishoudelijke taken, inkoop en registratie van de groepen die gebruik maken van de ruimtes.

Bestuur
De wijkraad van het wijkcentrum d’ Oude Stadt bestaat uit maximaal 21 leden, (gekozen) vertegenwoordigers van de buurten. Uit hun midden wordt steeds het dagelijks bestuur gekozen. Het nieuwste bestuur is sinds september 2022 in functie. Een kascommissie controleert jaarlijks de financiële stukken.

Openingstijden

Het wijkcentrum is op maandag t/m vrijdag open van 13.30 tot 17.00 uur, ook is het wijkcentrum nu open op de Dinsdagochtend van 10.00 tot 13.30 uur en Donderdagochtend van 10.00 tot 13.30 uur voor koffiemomenten.

Plannen voor 2016
Het bestuur en andere vrijwilligers zetten zich in om nog meer bewonersgroepen en buurtinitiatieven ruimte te bieden. Maar organiseert ook zelf thema-avonden.s.

Bijlage

Gebruikers van ons Wijkcentrum die u voorgingen de afgelopen tijd en nog komen:
– Akropolis (ouderen)
– Brei-event voor goede doelen
– Burendag – centrum
– Chinese Les
– Comite kunst en Cultuur Mokum
– Cursussen Gastouderschap
– D66 Amsterdam
– Eigenwijs met leegstand (wonen ouderen)
– Extinction Rebellion
– Franse les
– GGD Amsterdam(buurtgericht vaccineren)
– Juridisch spreekuur
– Kleur@plaats
– Leefbare Binnenstad (stadsdorpen)
– lezingen van JOCADEAU
– Mediation “Beter Buren”
– Nederlandse les
– (De) Nederlandse Portretprijs
– Noorderzon (gezamelijke woonruimte)
– Platform voor Ouderen
– Project Vlooienburg
– Redactie Binnenkrant
– Redactie Opnieuw
– Rotaract Amsterdam
– Stad onder dak, de kleine Utopie
– Stichting Kwast (belangengroep kunstenaars)
– Toneelgroep de Oogst
– Universiteit van Amsterdam “Summer School”
– UVA presentatie verbouwing
– VVAB Denktank
– Vereniging Amsterdam City (straatmanagers)
– Verenigingen van Eigenaren
– Vereniging Stadsvervoersbelang
– Vereniging voor wonen van Ouderen in Amsterdam-c (VWOAc)
– Vrijwilligersdag Centrum
– Wandel overleg NH
– Werkgroep Buitenreclame
– Werkgroep Keurtuinen
– Werkgroep Nieuwmarkt wonen voor ouderen
– Werkgroep Verkeer
– Werkgroep Water
– Wouw (Wijze Ouwe Vrouwen)