F

Print Friendly, PDF & Email

Facebook Stadsdeel Centrum | Stadsdeel Centrum op Facebook

Fair City | Maakt zich ongerust over de ontwikkeling van Amsterdam. Fair City is een paraplu voor initiatieven, organisaties en personen die zich met allerlei stedelijke problemen in Amsterdam bezig houden: van (buurt)actiegroepen en huurdersverenigingen tot milieuclubs en studentenbewegingen, maar ook (organisaties van) daklozen en vluchtelingen.

Filmen in Amsterdam| Filmprotocol, toestemming om te filmen, informatie over vergunningen

Flyer maken in Word | tips en trucs via Computertotaal