Buitenlandse verbinding met wijkraad!

Print Friendly, PDF & Email


Gisteravond was de maandelijkse wijkraad van de wijkraadsleden van #wijkcentrum d’Oude Stadt, met live-verbinding naar Polen met wijkraadslid Peter Spruijt die enige ideeen had aangebracht. Tijdens de vergadering was dit een mooi brainstormmoment over de verschillende onderwerpen, van cultuur tot maatschappelijke elementen.

Diverse wijkraadsleden zijn toevallig niet in beeld(kwamen later). Twee hadden verder schriftelijk de problematiek in hun buurt doorgegeven! Daarna de buurtrondes en per buurt speelt er heel wat! Van overtoerisme tot zienswijze Amstelveld, van verdwenen ronde bankjes tot stukke tegels op de Weteringschans!

Volgende vergadering is maandag 3 juli 19.30-21.30 uur; welkom als gast op de Kerkstraat 123!