Bewoners blij: afvalcontainers weg OZ Voorburgwal!

Print Friendly, PDF & Email


De gemeente gaat de twee bovengrondse afvalcontainers op de hoek van de Oudezijds
Voorburgwal en de Grimburgwal weghalen. Dat heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel
Centrum op dinsdag 16 mei besloten. Het gaat om een definitief besluit. Dit betekent dat het plan
niet meer verandert. Bewoners ondernamen actie en wijkcentrum d’Oude Stadt steunde de bewoners in deze,
want soms duurt een antwoord lang… Maar iedereen daar opgelucht; de containers gaan weg!

En wel per direct weg!
Deze containers voor glas en papier worden zo snel mogelijk weggehaald. Dat doen de Gemeente omdat
de containers door de werkzaamheden rondom de Nieuwmarkt en de gewichtsbeperkingen
voor vrachtwagens vanwege de staat van de bruggen en kades niet goed bereikbaar meer
zijn voor vuilnisauto’s. Het voertuig dat de containers leegt moet hierna achteruitrijden
om het gebied weer te verlaten. Dit is onveilig en brengt te veel risico’s met zich mee.

Het is begrijpelijk dat het weghalen van de afvalcontainers het scheiden van afval voor bewoners
moeilijker maakt, vooral omdat er niet veel containers voor glas en papier in het Centrum zijn.
Er wordt gezocht naar een andere manier om afval gescheiden in te zamelen. Maar vanwege
de veiligheid moeten deze twee containers weg.

Zienswijzen
Voor het opheffen van de containerlocaties bent u eerder in de gelegenheid gebracht om
zienswijzen op het voorgenomen besluit in te dienen. De Gemeente had u graag eerder willen
informeren over het weghalen van de bovengrondse containers. Men moet vanwege
de veiligheid….. de containers nu zo snel mogelijk weghalen.