Gepland

Herfstnummer bewonerskranten 2014 digitaal

19 september 2014 – De Binnenkrant is inmiddels verspreid in de diverse wijken. Digitaal lezen: Binnenkr@nt. Buurtkrant Zeven is ook verspreid in de buurt, zie: Buurtkrant Zeven.

Onderhoudswerkzaamheden Keizersgracht

16 september 2014 – Op 29 september beginnen aan de Keizersgracht, oneven zijde tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht onderhoudswerkzaamheden. Het werk zal onder andere bestaan uit herbestrating en schilderwerk aan de bankjes. Er komen minder Amsterdammertjes terug. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Het bericht van stadsdeel Centrum.

Onderhoudswerkzaamheden Brouwersgracht

16 september 2014 – Aan de Brouwersgracht starten op 29 september onderhoudswerkzaamheden die naar verwachting vier weken in beslag nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de oneven zijde van de Brouwersgracht tussen Herengracht en het Singel. Dit stuk wordt opnieuw bestraat en fietsrekken worden vervangen. Het bericht van stadsdeel Centrum.