FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 april 2019

Tweedeling
Eind 2018, bij de behandeling van de conceptgebiedsplannen door de stadsdeelcommissie, hebben wijkraadsleden van d’Oude Stadt ingesproken op diverse punten. Onder andere over het wonderlijke verschil in “inspraak” tussen de twee stadsdeeldelen centrum-oost en -west. Dit jaar gebeurt weer hetzelfde. De gemeente zou moeten zorgen voor fatsoenlijke inspraak. Lees meer...

Wat vindt Amsterdam van Europa?
In de periode voor de Europese verkiezingen reist Buro EU met haar pop-up kantoor door verschillende stadsdelen van Amsterdam. Woensdag 15 mei 2019 komt kunstinitiatief Buro EU bij d’Oude Stadt luisteren naar de verhalen en ideeën van Amsterdammers over Europa. Lees meer....

Een jaar na dato
Een terugblik van Lennard Roubos over de Stadsdeel-commissie (Centrum) verkiezingen van maart 2018. Over dat hij weinig verneemt van de SDC, hij sinds december 2018 deel uitmaakt van Wijkraad en over de steun die d’Oude Stadt verleende aan de onafhankelijke kandidaten en het interview met SALTO TV. Lees meer....

Evenementen 2019
Het evenementenseizoen is weer begonnen, en dat merken we, zoals in het paasweekeinde met veel klachten over geluidsoverlast. Bij de vergunningverlening houdt de gemeente zich niet aan eigen regels. Je bezwaar tegen een vergunning wordt pas behandeld NADAT het evenement heeft plaatsgevonden. Lees meer...

GGD en Luchtkwaliteit
Donderdag 25 april kregen bewoners door medewerkers van de GGD Amsterdam een uitgebreide toelichting op de wijze van meten. Zelfs een excursie stond op het programma. Ook deelt de GGD (live) de cijfers op sites en rapportages. Alleen moet de politiek nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen. De luchtkwaliteit komt in 22 straten van Amsterdam nog steeds boven de Europese norm. Lees meer....

Viswinkel
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum kwam op 23 april 2019 naar buiten met de beslissing op bezwaar van een viswinkel in de Leidsestraat. Deels komt de gemeente tegemoet aan de bezwaren, maar het verbod voor nieuwe zaken gericht op ‘eten voor snelle consumptie’ blijft van toepassing. Dat is horeca in een winkelpand en maakt dat het stadsdeel handhavend moet optreden. Lees meer....

Humor?
Het Amsterdam krantje voor stadsdeel Centrum werkt soms op de lachspieren. In de editie april 2019 staat op pagina 10 een geweldige disclaimer voor insprekers. Op pagina 13 een uitstekend artikel over valpreventie. Maar een pagina eerder een gevaarlijke tip. Maar niet alleen het krantje wekt de lachlust op. Lees meer...

Banieren
In het Wallengebied, het Rembrandtplein en omgeving en in de Leidsebuurt brengt de gemeente vanaf 15 april bepaalde regels zeer nadrukkelijk onder de aandacht met o.a. banieren in de openbare ruimte. Vreemd is dat aan de westkant van de Nieuwmarkt de banieren volop pronken, maar aan de oostkant er geen enkele hangt. De campagne loopt tot juni 2019 en wordt dan geëvalueerd. Lees meer...

Dien uw plan in
Om bewoners meer zeggenschap te geven én omdat bewoners zelf vaak de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt het bestuur van Stadsdeel Centrum € 200.000,- beschikbaar voor projecten die de binnenstad leefbaar houden en de verbinding tussen buurtgenoten versterken.  Iedereen kan tot en met woensdag 8 mei een plan indienen. Lees meer...

Geleidelijnen
De aaneengelegen geribbelde tegels zijn geleidelijnen. Die helpen mensen met een visuele beperking om veilig van A naar B te komen. De gemeente vraagt bewoners om de lijnen vrij te houden. Obstakels leveren immers veel hinder  en zelfs gevaarlijke situaties op. Vreemd dat de gemeente zelf niets onderneemt tegen situaties, die zij zelf laat gebeuren. Lees meer...

Paaltjespilot
Dinsdagavond 9 april stond bij de stadsdeelcommissie op de agenda: Evaluatie pilot aanpak verkeersoverlast Oudezijde. Bij de samenstelling van het concept advies is onvoldoende zorgvuldigheid betracht en geredeneerd naar een gewenste uitkomst. Beter is dat de centrale stad inzet op een integraal verkeersplan. Lees meer...

Pride 2019
Dinsdagavond 2 april 2019 trapte wethouder Groot Wassink  de informatie-avond over de Pride af. Voornamelijk omwonenden rond de Pridelocaties kwamen er op af om te  zien wat de organisator en de gemeente doen om hinder voor de omgeving waar mogelijk te beperken. Inmiddels heeft d'Oude Stadt een zienswijze ingediend. Lees meer...

Warmoesstraat
De rechtbank Amsterdam deed met datum 29 maart 2019 uitspraak in het geschil over het plaatsen van een geldautomaat in de pui van een winkel in de Warmoesstraat. De rechtbank oordeelde dat de gemeente terecht geen omgevingsvergunning verleende aan het bedrijf Eurocash dat de geldautomaat wilde plaatsen. Lees meer....

Toekomstvisie
Planoloog Zef Hemel gaat in samenspraak met de gemeente, experts en Amsterdammers, een toekomstvisie voor de binnenstad ontwikkelen. Op deze manier hoopt het college een idee te krijgen van wat eigenlijk haar ambitie is op lange termijn met het centrum. In mei wordt daartoe een atelier geopend op het Oudekerksplein. Lees meer...

Inspraak alternatief personenvervoer
Het college van B en W wil het aanbieden van ritjes met fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen op of aan de openbare weg voor de hele stad gaan verbieden. Er ligt tot en met 12 mei een voorstel voor inspraak. Lees meer...

Franse literatuur
Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in Amsterdam kon u sinds 2016 in het Wijkcentrum de lessen “Franse literatuur” volgen. Wegens de verhuizing e.d. week de cursus tijdelijk uit naar elders. Het komende lesjaar 2019-2020 zijn wij terug in d’Oude Stadt in de Kerkstraat 123 en we starten weer in september. Lees meer....

Huurverhoging 2019
De huren mogen dit jaar met een iets hoger percentage omhoog dan in 2018. De informatie is afkomstig van de Rijksoverheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar Stichting !Woon. In het kader het verschil tussen huursomstijging (gemiddeld) en huurverhoging (per woning). Lees meer...

Theatervoorstelling
BRAND IN MOKUM, een locatievoorstelling van Grey Vibes Amsterdam over Amsterdamse sores in de jaren ’60 en ‘70. In het Stadsarchief Amsterdam (De Bazel) op 25 en 26 mei 2019.  Swingend muziektheater, waarin Amsterdammers vertellen over het rebelse Amsterdam. Van Provo tot kraker en alles daartussen. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier