Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 5 november 2020

Wijkcentrum en Corona

UPDATE 4 november: Nieuwe maatregelen. d' Oude Stadt sluit voor bijeenkomsten tot tenminste 18 november. Voor het ophalen van kranten, foldertjes en voor vragen blijven we wel open, maximaal twee personen tegelijk. Lees meer..

Huisvestingsverordening

De raadscommissie Wonen en Bouwen van 9 december bespreekt de gewijzigde Huisvestingsverordening. Met nieuwe toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties en registratieplicht voor toeristische woningverhuur. Lees meer...

Visueel geweld

Een rustiger straatbeeld werd beoogd door nieuw reclamebeleid in de openbare ruimte. Deze gezien in de van Baerlestraat. Oproep aan het bestuur om actie. Lees meer...

Geen inspraak, wel gebiedsplannen

Ook deze maand weer geen inspraaktrajecten voor bewoners van het Centrum. In plaats daarvan aandacht voor de gebiedsplannen 2021 waar de stadsdeelcommissie iets over heeft mogen zeggen. Lees meer...

Namenmonument

Het Holocaust monument aan de Weesperstraat is al in aanbouw. Nu eindelijk de uitspraak van de Raad van State. De Stichting Groene Plantage procedeerde over de wijze waarop dit ontwerp op deze plek moest. Lees meer...

Actieplan Geluid zonder ambitie

Voor kennisgeving aangenomen is de samenvatting van de nota van beantwoording op de zienswijze van d'Oude Stadt. Terwijl RIVM onlangs liet weten dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn en kiest voor WHO normen. Lees meer...

NOODKREET | Buurtplatformrecht

De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop stuurde aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht; een nieuw buurtrecht. d’Oude Stadt maakt deel uit van de ondertekenaars. Lees meer...

Gemeente: Effe kappe nou!

Bewonersinitiatief ‘Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!’ vraagt uw steun bij hun acties tegen de grootschalige bomenkap aan de Amsterdamse grachten en kades. Ondertekent u ook de petitie? Lees meer...

Wonen in een hotelkamer

De omgekeerde wereld, lijkt het wel. Nu eens niet over toeristen die in woningen bivakkeren, maar mensen die wonen in het domein van de toerist? Een verbazingwekkend artikel op de website van !WOON. Lees meer...

WEL, WEL, WEL,

Welkom in de Valkenburgerstraat. Deze gigamupi kondigt een strengere milieuzone per 1 november aan, maar laat alle auto’s WEL toe. Zelfs voertuigen met buitenlandse kentekens. Lees meer...

Raadsadres Kracht van Mokum

In de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 21 oktober stond het raadsadres van Kracht van Amsterdam op de agenda. Na het debat stuurde d'Oude Stadt aan de wethouder Groot Wassink een reactie. Lees meer...

50 jaar Dolle Mina

WOUW-Amsterdam (Wijze Ouwe Wijven), waarmee d’Oude Stadt al jaren een warme band heeft, wees ons op het feit dat 50 jaar geleden Dolle Mina werd opgericht. Een online tour door Dolle Mina wordt aangekondigd. Lees meer...

Reclames op steigerdoeken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stuurde d'Oude Stadt een afschrift van hun brief aan Unesco, omdat wij die zaak van megasteigerdoekreclame binnen de 17de-eeuwse grachtengordel bij Unesco aanhangig maakten. Lees meer...

Waar woon ik?

De zuidelijke grachtengordel is niet de Grachtengordel Zuid. Weet u hoe de grenzen liggen van de wijk Nieuwmarkt-Lastage? Er zijn stadsdelen, gebieden, wijken en buurten in Amsterdam. Vaak door elkaar gehaald. Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.