FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 26 februari 2016

Uitnodiging:
Buurtenoverleg 7 maart

Het buurtenoverleg in wijkcentrum d`Oude Stadt op 7 maart heeft als thema: Rode Loper en Bruggen Vijzelstraat.  Praat mee over de aanpak van de bruggen op de Vijzelstraat. In het tweede deel van de avond gaan de buurten weer in overleg met elkaar. Lees meer....

Uitnodiging:
Meet Up Luchtkwaliteit

Op 10 maart om 19.30 uur is het vervolg op de succesvolle Meet Up begin januari. Die Meet Up was weer een vervolg op de bijeenkomst Amsterdam autoluw in december vorig jaar. Besproken wordt wat we gezamenlijk kunnen doen om sneller naar gezonde lucht te komen. Lees meer....

Symposium Verkeer
De werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo organiseert op 17 maart 2016 om 19:30 uur in de Zuiderkerk het Symposium Verkeer. De werkgroep schreef een verkeersplan, dat in zijn bouwstenen ook toepasbaar kan zijn voor andere buurten. De werkgroep nodigt daarom nadrukkelijk ook belangstellenden uit van de andere buurten in Amsterdam  Lees meer....

Jo Cadeaulezingen 
Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski en literatuurhistorica Liesje Schreuders vertellen in de lezing van 6 maart over Amsterdam in de middeleeuwen (in Woord en Beeld). Bij deze gezamenlijke lezingen wordt niet gestreefd naar schoolse compleetheid, maar wordt één periode getypeerd door enkele kleurrijke onderwerpen uit de schilderkunst, proza, architectuur, poëzie etc. eruit te lichten. Lees meer....

Enquête STAD onder DAK; buurtwensen
De coöperatieve vereniging  STADonderDAK wil een nieuw en circulair leven voor het PC Hoofthuis op de Spuistraat 134 in Amsterdam, als broedplaats en showcase voor duurzaam wonen en werken. STAD onder DAK onderzoekt de woonwensen van medebuurtbewoners. Lees meer....

Kort verslag Wijkraad
Woensdagavond 24 februari vergaderde de Wijkraad. Besproken zijn de opmerkingen op het concept werkplan 2016-2018. Hieronder treft u een kort verslag. Lees meer....

Zienswijze Wijkcentrum op Watervisie 2040
De gemeente gaat kades en oevers beter benutten voor recreatie door op meer plekken toegankelijke steigers te bouwen. Vanuit de werkgroep water heeft het wijkcentrum d’ Oude Stadt woensdag 17 februari zijn zienswijze op de Watervisie 2040.... Lees meer....

 

Inspraak
De inspraak is vrijgegeven op het concept
‘Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018. Inspraak en advies daarop kan tot 2 maart 2016.
Lees meer

Inspraak            
Inspraak over uitbreiding milieuzone en Schoner parkeren. Inspraak en advies daarop kan tot 21 maart 2016.
Lees meer

 
 

Inspraak           
De inspraak op het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel voor nieuwbouw is gestart. Inspraak en advies daarop kan tot en met 4 april 2016.
Lees meer

 

Tevredenheid
Iedere twee jaar onderzoekt de gemeente samen met de Amsterdamse woningcorporaties hoe tevreden Amsterdammers zijn over hun buurt.
Lees meer

 

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier