Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Amsterdam, 2 februari 2022

Wijkcentrum na de lockdown

Wijkcentrum na de lockdown

Per 26 januari mag er weer meer, tot 10 uur 's avonds. Voorzichtigheid is nog steeds geboden. Tot 12 personen inclusief aanwezige vrijwilliger(s). Verplicht: onderlinge afstand minimaal 1,5 meter en het dragen van een mondkapje. Ze mogen af wanneer je op je plek zit.

Lees meer....

Digitale buitenreclame

Digitale buitenreclame

Op straat en ook achter winkelramen staan steeds meer led-schermen met bewegende of wisselende beelden. Werkgroep Buitenreclame is actief. Wethouder en raadsleden zijn gewezen op de schrikbarende ontwikkelingen in de reclame. 

Lees meer....

Stadsdeelverkiezingen in maart

Stadsdeelverkiezingen in maart

16 maart 2022 zijn verkiezingen voor gemeenteraad en stadsdeelcommissies (SDC). Voor de SDC Centrum doet 1 onafhankelijke lijst mee: Bewoners Amsterdam. Vier personen, woonachtig in verschillende buurten van Centrum zijn verkiesbaar. Met één motivatie: onafhankelijk van politieke (partij) programma’s.

Lees meer....

Subsidie groene daken moet blijven

Subsidie groene daken moet blijven

De subsidiepot voor groene daken is leeg. Dat ontdekten binnenstadbewoners. Wie op de pagina ‘Maak uw buurt groener’ doorklikt, krijgt de mededeling dat dit niet meer kan. Stadsdeelbestuurder Micha Mos heeft toegezegd dat hij erachteraan gaat.

Lees meer....

Kappen

Kappen

52 bomen van de NZ Voorburgwal Noord worden met kap bedreigd. De leden werkgroep Behoud Bomen van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. willen dit voorkomen. Steun met een donatie voor juridische ondersteuning.

Lees meer....

Korte berichten

Korte berichten

Kort, maar niet minder belangrijk. Het beleidskader "Ruimte voor de voetganger" is opgeschort. Maar wel huurscooters langer welkom. Verlenging alcoholverkoopverbod in het Wallengebied, de binnenstadsenquête en afdoening motie buurtplatformrecht. En als je echt de aandacht wilt, kun je een referendum organiseren.

Lees meer....

Terug naar normaal

Terug naar normaal

Op 26 januari kon de horeca weer open. Met Coronatoegangsbewijs, anderhalve meter afstand, en tot uiterlijk 10 uur 's avonds. Voor de terrassen de normale sluitingstijd in de winter. Sommige ondernemers en hun klanten zal het een rotzorg zijn.

Lees meer....

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 25 januari organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst over de projecten inzake de nieuwe fietsroute van het mr. Visserplein naar de onderdoorgang Oosterpoort en de veranderingen op de Prins Hendrikkade oost.

Lees meer....

Vulles in Amsterdam | 14020TV

Vulles in Amsterdam | 14020TV

De nieuwe bewonersgroep 14020TV opent haar videokanaal met: Vulles. De korte film geeft de ergernis weer rond het straatvuil in Amsterdam. Het is een aanklacht tegen niet handhaven van (illegaal) gedumpt afval.

Lees meer....

Marineterrein 2

Marineterrein 2

Hoewel het Marineterrein buiten het werkgebied van d'Oude Stadt valt, heeft het Wijkcentrum zich er wel mee bemoeid. De plannen zijn van belang voor de buurten rond het Oosterdok. Het terrein biedt een uitgelezen kans voor de bouw van levensbestendige woningen.

Lees meer....

Gemene palen op de stoep

Gemene palen op de stoep

In het Parool stond begin januari een ingezonden brief van Lise van de Kamp. Over die gemene, vaak nutteloze uitsteeksels van (tijdelijke) verkeerspalen. Hopelijk trekt de gemeente zich er iets van aan. Hier de brief: ‘Tijdelijke verkeerspalen zijn gevaarlijk’

Lees meer....

Inspraak februari 2022

Inspraak februari 2022

U kunt uw mening geven over de notities 'Compensatie en Herplant van Bomen’,  ‘Richtlijnen beheerplan bij de jaarvergunning’, over de plannen rond de Hoofdstructuur Groen en inspraak op windmolens.

Lees meer....

Expositie Co van Melle

Expositie Co van Melle

U kunt in het Wijkcentrum eindelijk de tekeningen van Co van Melle bekijken. Een deel is geïnspireerd op "100 prenten van Amsterdam", in 1900 getekend door L.W.R. Wenckebach. Ongedocumenteerden zijn de andere inspiratiebron.

Lees meer....

Groene Revolutie Amsterdam

Groene Revolutie Amsterdam

Bewoners maken zich zorgen om het snelle verdwijnen van het groen. Daarom roepen ze de Groene Revolutie Amsterdam uit. Doe mee en hang een groene vlag buiten. Trek je groenste kleren aan en loop 12 februari mee van de Dam naar de Stopera om het stadhuis te vergroenen!

Lees meer....

Huurders Netwerk Amsterdam

Huurders Netwerk Amsterdam

Volgens het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is de in het nieuwe regeerakkoord opgenomen toezegging om de verhuurderheffing af te schaffen, reden om de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken open te breken. Die oproep doen zij in een brief aan de verschillende partijen.

Lees meer....

Mantelzorg, bericht van Markant

Mantelzorg, bericht van Markant

Veel mantelzorgers krijgen volgens Markant te maken met afgenomen zorg van professionals, waardoor zij de zorg niet meer aankunnen. Om wel de zorg vol te kunnen houden,  organiseert Markant in februari weer gratis cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees meer....