FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 juni 2017


Gedingen Evenementen
Vorig jaar startte d’Oude Stadt namens heel wat bewoners (-groepen) een rechtszaak vanwege de geluidshinder door evenementen. Die rechtszaak begint 11 juli om 9.00 uur. Diezelfde dag is er bij die rechtbank ook een voorlopige voorzieningsprocedure om 15.30 uur over het “nieuwe" "strengere” evenementengeluidbeleid... Lees meer....

30+30+?
We zijn er nog, in de Nieuwe Doelenstraat 55.  Per 1 april wilde de verhuurder van ons pand ons er uit hebben. We hebben nog geen alternatief. Daarom hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming bij de rechtbank Amsterdam ingediend, om meer tijd te winnen, tot in ieder geval april volgend jaar. Lees meer....

Hup Hub
De HvA en UvA starten samen met duurzaam en slim bevoorraden. Dinsdag 27 juni namen zij officieel in Duivendrecht een zogenoemde logistieke hub in gebruik. Daarbij worden goederen uit vervuilende auto’s verzameld. Bij het vervoer van de hub naar de stad gebruikt men schone elektrische auto’s en fietsen.  Lees meer....

Rechtszitting H88
Donderdag 22 juni vond de rechtszitting plaats in het beroep tegen de beslissing op bezwaar inzake o.a. de exploitatie-vergunning van het restaurant op Herengracht 88. Dat gaat over het onzorgvuldig en vaag publiceren van de aanvragen, maar ook om de feitelijke overlast van het restaurant en de slecht georganiseerde handhaving.  Lees meer....

Studenten presenteren
De bewonersgroep Valkenburgerstraat riep de hulp in van studenten van de HvA Minor Design thinking and doing. Op 20 juni gaven studenten in Ecomama presentaties over hun onderzoek in de Valkenburgerstraat. De aanwezige bewoners vonden het prachtig. En ook verrassend. De werkwijze is ook bij andere (buurt)problemen in te zetten. Lees meer....

Handhaven op NO2
Op 13 juni was de hoorzitting in de bezwaarprocedure over de Handhavingsverzoeken op de NO2-grenswaarde. Het was een openbare bijeenkomst. Het ging er hier wat feller aan toe dan bij de hoorzitting van het Ministerie twee weken daar voor. Amsterdam voelt zich niet eens verantwoordelijk, terwijl de GGD zegt dat het alleen maar erger wordt. Lees meer....

Vertrouwensknauw
De bewoners rondom het Rembrandt- en Thorbeckeplein hebben over het fietsenvrij maken van de pleinen al veel gezegd: dit was echt een onnodige en slechte actie. Deze door de gemeente gecreëerde verslechtering is bij de bewoners zeer slecht gevallen. De grachten mogen niet langer de fietsenstalling zijn van de pleinen.  Lees meer....

Schone Lucht En Ruimte
Zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst in Frascati kwamen zaterdag 10 juni de gevormde werkgroepen bijeen in het kantoor van Milieudefensie. Aanwezig zo'n dertig bewoners. Besproken werd de politieke tijdlijn en het tijdpad voor de campagne. Meteen zijn drie werkgroepen gevormd: lobby, actie en samenwerking.  Lees meer....

Partijpolitiek
Op 8 juni nam wethouder Litjens een oproep van de bewonersgroep Valkenburgerstraat in ontvangst, maar stelde de bewoners meteen teleur. Hoewel iedereen weet dat slechte luchtkwaliteit je gezondheid schaadt, kan de ene partij wel wat betekenen voor bewoners en de andere niets. Lees meer....

Opgericht
Buurtbewoners hebben de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo opgericht. Doel: levensloop-bestendige huisvesting voor ouderen in dat gebied; voor veilige, toegankelijke en betaalbare woningen. Gelobbied wordt nu voor nieuwbouw van ouderenwoningen op het terrein van Riolering en Bruggen. Lees meer....

Verrek
De onvoorspelbare overheid trok echt alles uit de kast om maar niks te doen op grond van het kentekenonderzoek Valkenburgerstraat. Overal worden palen geslagen (Munt, Nieuwmarkt). Onnavolgbare onderbouwingen volgen om het verkeer maar verder te faciliteren... Een bronaanpak zit er kennelijk voor die buurt niet in. Lees meer....

 Actuele inspraakprocedures

         


Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier