FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 juni 2016

Vergunning EuroPride
Woensdag 29 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de Burgemeester, bewoners(organisaties) uit de binnenstad, waaronder het Wijkcentrum d' Oude Stadt en de organisator AGP. Eerder was bezwaar ingediend, omdat de gemeente zich moet houden aan haar eigen regels. Bij de rechter ligt al een verzoek om een voorlopige voorziening. Lees meer....

Autoluw 2: Distributie
Donderdag 23 juni stond in het buurtenoverleg autoluw 2  oplossingen centraal: minder auto's door slimmere stadslogistiek. Juist specialisten waren aan het woord, ieder met hun eigen manier om slim vervoer te regelen in de stad. Ook was er aandacht voor actualiteiten van Milieudefensie en de Fietsstraat op de Sarphatistraat. Lees meer....

Buurtenoverleg wonen
Op donderdag 16 juni vond het buurtenoverleg plaats met Wethouder Laurens Ivens als speciale gast. De aandacht was gericht op woningen voor ouderen, al of niet samen met andere leeftijdsgroepen. Vier boeiende presentaties van groepen die sinds enige tijd, en sommige al heel lang, met het onderwerp aan het werk zijn. Lees meer....

Bewoners meten zelf
Op de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en omliggende straten rond de Nieuwmarkt zijn op verschillende plekken sensoren geplaatst. Bewoners meten samen met de Waag Society Fijnstof, Stikstofdioxide, temperatuur en luchtvochtigheid. Realtime laten straks cijfers de relatie zien tussen de luchtvervuiling en het verkeer. Lees meer....

Procedure vergunning; zo niet!
Tijdens een bezwaarhoorzitting komen feiten op tafel die doen huiveren waar het bij de “gunning” in naam van de stad nog meer mis gaat. De aanvraag van de vergunning, of het besluit is onduidelijk, of niet eens gepubliceerd. Lees meer....

Plan voor Valkenburger- en Weesperstraat
Bewoners van de Valkenburgerstraat, maakten een plan voor de verbetering van hun leefomgeving. Met dat plan benaderden ze de Academie van Bouwkunst. Studenten presenteerden op 3 juni hun visie op dat plan. Lees meer....

Buurtenquête 2016 Stadsdeel Centrum
De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend!  In  oktober (Week van het gebied) kunt u met het stadsdeel in gesprek over de concept gebiedsplannen 2017 gebaseerd op deze buurtenquête. Lees meer....

Watervisie 2040
Op de concept-Watervisie zijn 490 zienswijzen ingediend. Ook het wijkcentrum heeft een zienswijze ingediend. Niet alles is overgenomen. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om in de raadscommissie Waterbeheer op 7 juli hun zienswijze (nogmaals) toe te lichten of een standpunt naar voren te brengen. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

 

Inspraak Buitenreclame
De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag hoe reclame inpasbaar is in de openbare ruimte. Tot en met 26 juli 2016 kunt u uw zienswijze insturen. Lees meer

 

Bestuursagenda Gemeenteraad en Bestuurscommissie
Bij de Gemeenteraad en Bestuurscommissie
staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en/of werkgroepen consequenties hebben
Lees meer

 

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier