FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 29 augustus 2016

Open Ateliers Nieuwmarkt
Op 1 en 2 oktober zijn weer de Open Ateliers Nieuwmarkt.  Dan kunt u Kunst Kijken in de Nieuwmarktbuurt. Wijkcentrum d’Oude Stadt doet dit jaar mee en stelt het werk van buurtbewoner Margaretha Louwers tentoon.  Lees meer....

JoCadeau Lezingen en Rondleidingen
Zondagmiddag 25 september om 15.30 uur in het Wijkcentrum opent Krzysztof Dobrowolski het vierde seizoen van JoCadeau Lezingen en Rondleidingen met een lezing over de 17e-eeuwse schilder Pieter Saenredam. Lees meer....

Bruggen Vijzelstraat
In het buurtenoverleg donderdag 15 september om 19.30 uur in het Wijkcentrum krijgen bewoners de gelegenheid   mee te praten over de concept Nota van Uitgangspunten Bruggen Vijzelstraat en de bijbehorende concept uitgangspunten voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Lees meer....

Cursussen in het Frans
Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in Amsterdam kunt u nu in het Wijkcentrum de lessen “literatuur” en/of  “cultuur en maatschappij” volgen. Deze cursussen in het Frans starten respectievelijk op dinsdag 13 en woensdag 14 september.  Lees meer....

Drukte in de Stad
Het buurtenoverleg van maandag 12 september om 20.00 uur gaat over de grenzen van de economische (wild)groei, met monucultuur, verdringing van maatschappelijke functies in het centrum door hoge huren, maar ook bezuiniging op vs. vraag naar meer en strengere handhaving. Wethouder Ollongren is uitgenodigd om aan te schuiven.  Lees meer....

Enquête EuroPride 2016
Een evaluatie van bewoners mag niet ontbreken. Wij verzoeken u een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst valt     in drie delen uiteen. Vragen aan iedereen (I), aan bewoners aan de route van de botenparade (II) en aan bewoners bij een van de locaties waar plein- of straatfeesten zijn gehouden (III) Lees meer....

Zelf geluid meten
Op 1 augustus kwamen in het wijkcentrum bewoners bijeen om zelf geluid binnen te meten tijdens evenementen. De VVAB ijkte de mobieltjes en gaf een meetinstructie. De bewoners komen op tegen de langdurige hinder veroorzaakt door geluidsversterkers ten behoeve van Horeca! De woningen moeten leefbaar blijven, dus het geluidsniveau binnenshuis aanvaardbaar.  Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

 

Inspraakprocedures
Op de agenda van de gemeente staan geen lopende inspraakprocedures.Wel kunt u meepraten over de aanpak van de bruggen in de Vijzelstraat Lees meer

 

Bestuurskalender Gemeenteraad en Bestuurscommissie
Bij de Gemeenteraad en haar commissies en Bestuurscommissie staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en/of werkgroepen consequenties hebben. Lees meer

 

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier