Print Friendly, PDF & Email

Binnen een dag is een 'pixelparkje' aangelegd!


Dat deden buurtbewoners, bedrijven en vrijwilligers samen met professionals op de Burgemeester Rendorpstraat in Nieuw-West.

Bewoners en bedrijven rondom dit stenige gebied wilden meer groen en ontwikkelden samen een plan. 

Een voorbeeld voor andere buurten

Vrijdag 13 maart 2020

Workshops

Bewoners  en bedrijven kwamen medio 2018 naar Bureau Binnentuinen toe met de vraag om hun saaie stoeptegel gebied te  vergroenen.

Een haalbaarheidsanalyse werd uitgevoerd en eind 2018 stonden de lichten op groen voor een creatief voorstel door de buurt. 

Begin 2019 werden zes creatieve sessies met de buurt georganiseerd om dromen te verbeelden.

Ontwerp

Een ambitieus groenplan werd in april gepresenteerd, op basis van gemeentelijke randvoorwaarden en de wensen van de buurt. 

Het plan werd aangepast en in september 2019 keurde R&D Nieuw West het goed en stelde het stadsdeel een (gedeeltelijk)

uitvoeringsbudget  beschikbaar.

Toen bleek dat deze openbare ruimte op de schop moest voor nieuwe waterleidingen in 2021. Aanleggen zou dan in 2020 weinig zin hebben. Met alle macht zorgde iedereen er voor dat een deel van het plan is gerealiseerd.

675 tegels eruit

Met hulp van stadsdeel-ambtenaren is het op 13 maart gelukt om het pixelparkje aan te leggen. Ongeveer 675 tegels zijn eruit gehaald, 100 tegels hergebruikt en 24 kuub (m3) zand afgevoerd.

500 plantjes erin

Vervolgens is er 24 kuub gezonde teelaarde aangebracht en zijn er circa 500 plantjes geleverd.

Onderhoud

Het ontwerp is onderhoudsarm en zorgt voor een mooie bodem-bedekking en begroeiing. Bewoners hoeven maar enkele keren per jaar wat klein onderhoud te doen.

Stadsdeel Nieuw-West heeft (gedeeltelijk) budget om in 2020 de resterende zeven Pixelparkjes ook aan te leggen, en andere onderdelen zoals een oesterzwammenkas en kunstobjecten. Bij de volgende pixelparkjes worden ook wadi's (regenwater opvang gebieden) en andere rainproof oplossingen uitgeprobeerd. Afstemming met Waternet en het stadsdeel loopt om deze onderdelen zo spoedig mogelijk op te pakken.

Proeftuin Rendorpstraat