Januari Winter-Editie 12 januari 2024
Nieuwsbrief 12 januari 2024 Bekijk online
Logo Wijkcentrum d'Oude Stadt
12 januari 2024
 
Jawel 2024 is er al; wat gaan de dagen weer snel. Net bericht ontvangen dat onze subsidieaanvraag 2024 is goedgekeurd, dus wij zijn heel blij! Op donderdag 25 januari 2024 om 16.30 uur vieren wij het Nieuwe jaar samen met andere buurtbewoners van Centrum en aanverwanten! Tot dan of op een volgend moment!
 
Alvast veel goeds toegewenst!
 
Groet namens het Dagelijks bestuur, wijkraadsleden en vele vrijwilligers van Wijkcentrum d’Oude Stadt
Wijkcentrum d'Oude Stadt
Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam
2023