Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Boekpresentatie Samen meten Demontage d'Oude Stadt verhuist Toerisme serieus indammen Herstel pastorietuin Begijnhof 29 Buurtpicknick Noorderdwarsstraat Avond 'Stem van Centrum' Zienswijze snorfiets naar de rijbaan Mokum Reclaimed Buurt kan het dak op Update pilot Oudezijde 2-8-2018 Zienswijze Huisvestingsverordening Geef om leefbaarheid 3 Stem van Centrum juli 2018 Verkiezing wijkraad Hoorzittingen evenementen Nog meer verkeer - 2

Boekpresentatie

Een vrolijk berichtje voor de bewoners van de Nieuwmarktbuurt, maar zeker ook van andere buurten…

Samen meten

Vrijdagmiddag 21 september liet het RIVM in een bijeenkomst zien dat meten met goedkope sensoren gee…

Demontage

Donderdagavond 20 september werd de CityTree uit elkaar gehaald en meegenomen. De kluit waarmee …

d'Oude Stadt verhuist

Net op tijd heeft Wijkcentrum d’Oude Stadt een nieuwe plek kunnen huren. Het sluit nu zijn deuren in…

Toerisme serieus indammen

Een ingezonden bericht over een visieloze aanpak van een breed gevoeld, groeiend Amsterdams probleem…

Herstel pastorietuin Begijnhof 29

Vrijwilligers zijn de pastorietuin van de Joannes en Ursulakerk aan het herstellen en doen een oproe…

Buurtpicknick Noorderdwarsstraat

Buurtbewoners in en om de Noorderdwarsstraat nodigen medebewoners uit om zondag 9 september 2018…

Avond 'Stem van Centrum'

Stadsdeelcommissie Centrum nodigt u uit voor de avond ‘Stem van Centrum’ om uw ideeën te horen en me…

Zienswijze snorfiets naar de rijbaan

Laat de gemeente weten wat u vindt van het plan dat snorfietsers vanaf 2019 niet meer op het fietspa…

Mokum Reclaimed

Actiegroep Mokum Reclaimed startte begin augustus een crowdfunding-actie voor de financiering va…

Buurt kan het dak op

Amsterdammers met zwembadattributen en zelfs in badpak nodigden zich woensdagmiddag 8 augustus zelf …

Update pilot Oudezijde 2-8-2018

Van het project team Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde: een korte update van waar we staan…

Zienswijze Huisvestingsverordening

U kunt tot 28 september uw zienswijze indienen op de huisvestingsverordening die per 1 januari 2019 …

Geef om leefbaarheid 3

Wij riepen eind mei bewoners op om mede-financier te worden van de hoger beroepszaak over geluid…

Stem van Centrum juli 2018


In Stem van Centrum weer een paar nieuwe ideeën. De veiligheid van de Utrechtsestraat heeft tot ee…

Verkiezing wijkraad

Eerste aankondiging: Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseert op maandag 5 november de verkiezing van ee…

Hoorzittingen evenementen

Het is verbazend hoe de gemeente bij vergunningverleningen kan afwijken van haar eigen beleid. H…

Nog meer verkeer - 2

Het wordt er niet beter op in de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt. Vorige maand berichtten wij …

SuperWebTricks Loading...