Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Bewonersparticipatie ruw gestopt Fietsersgedrag Burgerdialoog botenparade Pride Nota Varen Samen Meten dataportaal verbeterd Weer die paaltjes Natuurbescherming ZO Eerste ronde Gebiedsplannen Wijkcentrum weer open Vergunningaanvraag Mokum Reclaimed Internetconsultatie Schiphol Overlast Metro Concept Gebiedsplannen 2019 Update Paaltjespilot Nieuwe Wijkraad Napolitaans? Onzin, Amsterdams. Amstel open, Munt afgesloten Naar Unesco

Bewonersparticipatie ruw gestopt

 

PERSBERICHT KUNST & CULTUUR AMSTERDAM CENTRUM
Amsterdam, 7 december 2018

Het S…

Fietsersgedrag

Dat de voetgangers steeds meer in het gedrang komen is bekend. De trottoirs vertonen steeds meer…

Burgerdialoog botenparade Pride

De gemeente gaat met Amsterdammers de dialoog aan over (slechts) de Botenparade, niet over de rest v…

Nota Varen

Het college van B en W geeft de Nota Varen (Deel 1) vrij voor inspraak. De nota gaat om nieuw vaarb…

Samen Meten dataportaal verbeterd

Het dataportaal ’samenmeten.rivm.nl’ ontsluit sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, d…

Weer die paaltjes

Het wil maar niet lukken met de paaltjespilots. Ontevreden autobezitters, ontevreden niet-autobezitt…

Natuurbescherming ZO

22 nov 2018 Vandaag kreeg ik (de woordvoerder van Natuurbescherming ZO, red.) van mijn advocaat de u…

Eerste ronde Gebiedsplannen

Dinsdagavond 20 november besprak de stadsdeelcommissie Centrum de concept Gebiedsplannen centrum-oos…

Wijkcentrum weer open

Wijkcentrum d’Oude Stadt huurt sinds september 2018 een nieuwe plek: Kerkstraat 123. De nieuwe ruimt…

Vergunningaanvraag Mokum Reclaimed

Mokum Reclaimed heeft op 15 november 2018 de vergunningsaanvraag voor het evenement Het Jaar van het…

Internetconsultatie Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol geeft via een internetconsultatie belangstellenden de gelegenheid om hun o…

Overlast Metro

Eerder berichtten wij u al over de overlast van geluid en trillingen die de Metro veroorzaakt in de …

Concept Gebiedsplannen 2019

Sinds woensdag 7 november 2018 zijn de conceptgebiedsplannen 2019 voor zowel Centrum Oost als West v…

Update Paaltjespilot

Wij ontvingen van Bas Regenbogen, omgevingsmanager Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde, het …

Nieuwe Wijkraad

Het Wijkcentrum is nog niet open, maar maandag 5 november 2018, tussen de verfspullen, werd de nieuw…

Napolitaans? Onzin, Amsterdams.

Ingezonden brief
“Vanmorgen kwam ik op de Nieuwmarkt een schoonmaker van Stadsreiniging tegen, di…

Amstel open, Munt afgesloten

Er kan weer gewandeld en gereden worden langs de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. De Munt is weer af…

Naar Unesco

Vanwege de terugkeer van enorme steigerdoekreclame in het centrum heeft de werkgroep Buitenreclame v…

SuperWebTricks Loading...