Gepland

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Feestelijke Opening BRAND IN MOKUM Inspraak APV-wijziging verbodsbevoegdheid groepsrondleidingen Workshop ‘Samen werken aan schone lucht in Amsterdam’ Collective Comeback Nota Varen Karton en papier Opening & Nieuwjaar Hartelijk dank Evenementen en commercie Evaluatie paaltjespilot Hoeft niet hard 100 jaar Vrouwenkiesrecht Gebiedsplannen vervolg Minder auto's kan Renovatie metrostations Bewonersparticipatie ruw gestopt Evaluatie Leefstraat

Feestelijke Opening

Maandag 14 januari 2019 viel de traditionele nieuwjaarsborrel samen met de feestelijk opening van de…

BRAND IN MOKUM

Gezocht: spelers die graag in beweging komen. Wie herinnert zich de roerige jaren ’60 en ‘70?

Gr…

Inspraak APV-wijziging verbodsbevoegdheid groepsrondleidingen

U kunt tot en met 31 januari inspreken op het ontwerpvoorstel ‘Algemene Plaatselijke Verordening (AP…

Workshop ‘Samen werken aan schone lucht in Amsterdam’

Wilt u een schonere lucht in Amsterdam en tegelijk een fijnere en betere leefomgeving bij u in d…

Collective Comeback

Vrijdagmiddag 11 januari 2019 opende Herman Hertzberger in Architectuurcentrum Amsterdam de tentoons…

Nota Varen

Het college van B en W geeft de Nota Varen (Deel 1) vrij voor inspraak. De nota gaat om nieuw vaarb…

Karton en papier

Iedereen die afval scheidt kent die ergernis: de papierbakken die te vaak vol zijn of geblokkeer…

Opening & Nieuwjaar

Eigenlijk zijn we al een poosje open, maar nu kunnen we de koffiekopjes en wijnglazen weer vinden. E…

Hartelijk dank

Wij hebben ons nieuwe pand laten voorzien van mooie wanden, een functioneel plafond (geluidsabso…

Evenementen en commercie

Jes Wedemeijer, stagiaire bij de SP, doet onderzoek naar het gebruik van parken en pleinen in Amster…

Evaluatie paaltjespilot

De evaluatie van de Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde (in de buurt: paaltjespilot) is van …

Hoeft niet hard

Vrijdag 21 december 2018 ontvingen wij het rapport van de geluidstest in het Amsterdamse bos eerder …

100 jaar Vrouwenkiesrecht

In 1919 kregen vrouwen – na 20 jaar vrouwenstrijd – kiesrecht. Landelijk, provinciaal en gemeent…

Gebiedsplannen vervolg

Zowel 4 als 18 december 2018 besprak de Stadsdeelcommissie de gebiedsplannen Centrum Oost en West al…

Minder auto's kan

De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid vergaderde 13 december 2018 over de afdoe…

Renovatie metrostations

Op 12 december werd feestelijk gevierd dat de jarenlange renovatie van de stations van de Oostli…

Bewonersparticipatie ruw gestopt

 

PERSBERICHT KUNST & CULTUUR AMSTERDAM CENTRUM
Amsterdam, 7 december 2018

Het S…

Evaluatie Leefstraat

De gemeente organiseerde 3 december een middag voor buurtgenoten rondom de Noorderdwarsstraat. Op ve…

SuperWebTricks Loading...