Tips

Print Friendly, PDF & Email

Invloed

Nogal verouderd, er is geen stadsdeelraad meer, vergaderingen stadsdeelcie lopen ook anders

Hoe kunt u als burger invloed uitoefenen en uw stem laten horen?

Wilt u alleen of samen met uw buurt, uw werkgroep, uw vereniging invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente, van het stadsdeel Centrum, dan kan dat op verschillende manieren, zoals:

1. Een brief (raadsadres) schrijven aan de stadsdeelraad

2. Inspreken bij een bestuurscommissievergadering

3. Bezwaar indienen en beroep aantekenen

4. Direct dagelijks bestuurders benaderen (spreekuur, telefonisch, per e-mail)

5. Direct bestuurscommissileden of fractie benaderen (telefonisch, per e-mail)

6. Deelnemen aan inspraakbijeenkomsten

7. Meedoen aan raadsconferenties

8. Het indienen van een petitie

Verkeersoverlast

Een netwerk van bewoners vormen

Vaak is het nodig een netwerk van bewoners achter u te krijgen als u een probleem wilt aanpakken en de overheid wilt overtuigen. Verkeersoverlast is een voorbeeld.

Het ‘Stappenplan Verkeersoverlast’ kunt u hier downloaden.

De Documentatiemap Verkeersoverlast is te bekijken voor mogelijke onderbouwing van acties. In dit document staat beschreven hoe de Verkeersgroep Geldersekade het voor elkaar heeft gekregen de taxioverlast te verminderen.

Overzichtskaart Amsterdam

Handige overzichtskaarten van Amsterdam met daarop aangegeven allerhande informatie.

Diverse kaarten en plattegronden van Amsterdam.

Bestemmingsplannen

Via deze link kunt u digitaal de functieaanduiding van gebouwen zien. Klik hier voor de website bestemmingsplannen van de Rijksoverheid. De instructies kunt u bekijken aan de hand van een filmpje. Klik hier om de instructiefilm te bekijken.

Klik hier voor bestemmingsplannen van de gemeente Amsterdam. Hier staan ook instructies bij hoe u de digitale kaart dient te gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.