Jaarverslag 2015 (tot september)

Print Friendly, PDF & Email

Verslag van de activiteiten Wijkcentrum d’ Oude Stadt 2015
ten behoeve van het inhoudelijk jaarverslag en de aanvraag subsidie 2016

Sinds september 2014 wordt het wijkcentrum d’Oude Stadt geheel door vrijwilligers gerund. De nieuwe werkwijze vergde enige tijd van aanpassen. In januari 2015 heeft het wijkcentrum d´Oude Stadt voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie een Open Dag gehouden om bewoners het nieuwe gezicht van het wijkcentrum te tonen en een tip van de sluier te lichten van de groepen, en activiteiten van het wijkcentrum. In de vergadering van de wijkraad van februari heeft het dagelijks bestuur aangekondigd om het Buurtenoverleg te introduceren. Met het Buurtenoverleg zet het wijkcentrum maandelijks de deuren open voor bewoners om over een actueel onderwerp centraal te stellen en de aanwezigen kunnen hierover vragen aan een gast stellen. Een vast punt van de agenda is de buurtenronde, waarbij ieder iets vertelt over actuele leuke of minder prettige ontwikkelingen in haar of zijn buurt en/of werkgroepen (Keurtuinen, Water, Verkeer, etc.).

Het ‘Open Huis’ en de Nieuwjaarsreceptie hebben plaatsgevonden in januari.

Een lid van het dagelijks bestuur bestuurscommissie Centrum, Roeland Rengelink, heeft als gast aan het eerste buurtenoverleg van 2 maart 2015 deelgenomen. Aanwezige bewoners vonden gehoor inzake oneigenlijk gebruik woonruimte en terrassen.
De voorzitter van stadsdeel Centrum, Boudewijn Oranje, beantwoordde tijdens het volgende buurtenoverleg van 13 april 2015 vragen over handhaving en de Rode Loper.
Op 11 mei informeerde een bestuurslid van Milieudefensie de aanwezigen over de metingen in de Valkenburgerstraat. Woordvoerders van De Groene Boulevard en het Stadsvervoersbelang spraken over de plannen en de ruimte voor vervoer en mobiliteit.
Op 7 september is de wethouder milieu, Abdeluheb Choho, te gast geweest met als onderwerp luchtkwaliteit in de binnenstad.
In november staat het onderwerp Zorgnet op de agenda en voor december wordt gewerkt aan een bijeenkomst van vertegenwoordigers van bewonersgroepen, die zich met verkeer in hun buurt bezig houden, zoals de Nieuwmarktbuurt, Weesperbuurt, Weteringschans en andere buurten.

Zaalgebruik
Het wijkcentrum heeft twee grote ruimtes, die intensief gebruikt worden voor bijeenkomsten van bewoners, bewonersgroepen, straatmanagers, cursussen en lezingen. Een zevental groepen behartigt het wonen voor ouderen in de binnenstad. De redacties van verschillende buurtkranten houden hier hun redactievergaderingen en de Binnenkr@nt wordt hier gemaakt. Daarnaast zijn er verenigingen, bewonersgroepen en verenigingen van eigenaren, die de zalen gebruiken. De cursus Chinese les vindt op de zaterdagen plaats, de Toneelgroep De Oogst repeteert op de zondag en de lezingen van Jocado vinden op de zondagmiddag plaats. De mediation ‘Beter Buren’ heeft een reservering voor de wintermaanden. Deze zomer heeft de Summerschool een zaal van het wijkcentrum voor een van hun activiteiten gebruikt.
Op de donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur wordt een juridisch inloopspreekuur gehouden. Dit spreekuur is gratis. De advocaat Jan Overes behandelt allerlei vragen. Huurzaken worden doorverwezen naar WSW-wonen. Indien nodig schrijft de advocaat conceptbrieven.

Beheer
Het wijkcentrum wordt geheel door vrijwilligers geleid, zelfbeheer. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn een tiental vrijwilligers door de week in het wijkcentrum aanwezig, volgens een rooster ieder gedurende een halve dag, om bezoekers te woord staan en de telefoon aan te nemen. Afhankelijk van hun interesse, voeren zij taken uit ter ondersteuning van het wijkcentrum, zoals huishoudelijke taken, inkoop en registratie van de groepen die gebruik maken van de ruimtes.

Bestuur
De wijkraad van het wijkcentrum d’ Oude Stadt bestaat uit maximaal 21 leden, (gekozen) vertegenwoordigers van de buurten. Uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen. Nu er een regulier Buurtenoverleg plaats vindt komt de wijkraad maximaal viermaal per jaar bijeen. Een kascommissie controleert jaarlijks de financiële stukken.

Openingstijden

Het wijkcentrum is op dinsdag t/m donderdag open van 10.00 tot 17.00 uur, de maandagmiddag van 13.30 – 17 uur en de vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Ook buiten de openingstijden kunnen actieve bewoners gebruik maken van de ruimtes om te vergaderen. In de zomermaanden juli en augustus 2015 is het wijkcentrum dinsdag t/m donderdag van 14.00-17.00 uur open geweest.

Plannen voor 2016
Het bestuur en andere vrijwilligers zetten zich in om nog meer bewonersgroepen en buurtinitiatieven ruimte te bieden.
Bij het Buurtenoverleg zullen de volgende onderwerpen en gasten centraal staan: Waternet, gebruik van en vervoer over het water, gast wethouder Udo Kock, spreiding drukte binnenstad, gast wethouder Kajsa Ollongren, wonen voor ouderen, wethouder Laurens Ivens.

Bijlage

Gebruikers:

– Werkgroep Nieuwmarkt wonen voor ouderen
– Stad onder dak, de kleine Utopie
– VVAB Denktank
– Vereniging Amsterdam City (straatmanagers)
– Noorderzon ( gezamelijke woonruimte)
– Platform voor Ouderen
– Akropolis (ouderen)
– Eigenwijs met leegstand (wonen ouderen)
– Vereniging voor wonen van Ouderen in Amsterdam-c (VWOAc)
– Leefbare Binnenstad (stadsdorpen)
– UVA presentatie verbouwing
– Chinese les
– Vereniging Stadsvervoersbelang
– Werkgroep Keurtuinen
– Cursussen Gastouderschap
– Wandel overleg NH
– Stichting Kwast (belangengroep kunstenaars)
– Toneelgroep de Oogst
– Juridisch spreekuur
– Redactie Binnenkrant
– Redactie Opnieuw
– Kleur@plaats
– Werkgroep Water
– Werkgroep Verkeer
– Mediation “Beter Buren”
– Universiteit van Amsterdam “Summer School”
– lezingen van JOCADEAU