Gepland

Wijkraadsvergadering


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 07 november 2016


Print Friendly, PDF & Email

wijkraadgeel600

 logoWOS300

 

   Agenda Wijkraadsvergadering  4 juli 2016 20:00 uur

 

 1.   Wie notuleert? (zie bijlagen Reinier) en vaststellen agenda
 2.   Albert Jan Tuijn, gelegenheid om iets over hem te zeggen
 3.   Mededelingen van de voorzitter, o.a.     
 4. – Penningmeester
  – Boekhouder & notulist
  – Europride zie ook https://www.oudestadt.nl/gesprek-europride/

 5.   Jaarverslag 2015, financieel, met verslag en aanbevelingen kascommissie
 6.   Financieel overzicht 1e helft 2016 –
 7.   Huisvesting, stand van zaken
 8.   Archief inventarisatie, stand van zaken
 9.  Geluksonderzoek, stand van zaken
 10.  Conceptbrief René Ambags, t/m 30 juni slechts twee reacties?
 11.   Experts gevraagd (zie bijlagen Reinier)
 12.   Input gevraagd voor 6 september (zie bijlagen Reinier)
 13.   Buurtenronde
 14.   Rondvraag

Bijlagen:

 

Ter kennisneming:

Verslag buurtenoverleg Wonen: link onderaan https://www.oudestadt.nl/buurtenoverleg-thema-wonen/

Verslag buurtenoverleg Autoluw-2: link onderaan  https://www.oudestadt.nl/distributie/