Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Amsterdam, 9 december 2021

Beste lezer,

Helaas is deze nieuwsbrief erg vertraagd gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat daardoor ook oud nieuws, maar niettemin denken wij dat alle informatie zeker interessant is.
Veel leesplezier.


De Redactie.


Centrum Begroot

Corona en wijkcentrum, richtlijnen

Vanwege de oplopende besmettings- en ziekenhuiscijfers is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd en aanscherping van de regels. Per 30 november is het Wijkcentrum na 17:00 dicht.

Lees meer....

<strong>De tijd van het jaar</strong>

De tijd van het jaar

December is de maand van vrijgevigheid maar ook om eens goed naar uw financiële situatie te kijken. Minder belasting betalen, of zelfs wat terugkrijgen? Denk dan aan een gift voor 1 januari 2023 aan goede doelen, met een ANBI-status. 'd Oude Stadt is er een van.

Lees meer....

Amsterdam om van te schrikken

Niet mee eens?

Over de vraag of je in Amsterdam iets hebt aan het wettelijke recht om bezwaar te maken. Twee voorbeelden: evenementenvergunningen en vergunningen voor “tijdelijke terrasuitbreidingen”.

Lees meer....

Amsterdams BuurtFilmFestival 2021

Amsterdams BuurtFilmFestival 2021

In d' oude Stadt werden flyers van het Amsterdams Buurtfilmfestival 2021 bestikkerd met nieuwe openingstijden. Op 11 december vangen in de OBA de voorstellingen aan om 12:00 uur. O.a. bewoners die eind oktober de workshop volgden, laten daar hun werk zien. 

Lees meer....

Overdracht Cheque Centrum Begroot

Cheque Centrum Begroot

Het plan “Red ‘t Wijkcentrum” won bij Centrum Begroot 2021. Woensdag 23 november kreeg Gonny van Oudenallen, een van de initiatiefnemers, de cheque overhandigd van Centrum Begroot. Dat gebeurde op haar verzoek in het Wijkcentrum.

Lees meer....

Marineterrein – inspraak

Marineterrein – inspraak

Het Marineterrein op Kattenburg wordt ontwikkeld tot een nieuw stadskwartier. Het college stelde de uitgangspunten vast in een (concept)nota van uitgangspunten. De schriftelijke inspraak daarover duurt tot 17 januari.

Lees meer....

Verkenning Oostelijke Binnenstad

Verkenning Oostelijke Binnenstad

Het college presenteerde de Verkenning Oostelijke binnenstad. Een boekje met impressies hoe een autoluwere inrichting van de Weesperstraat en Valkenburgerstraat eruit kan zien. Bewoners weten dat al langer en kunnen niet wachten op realisatie.

Lees meer....

Nieuws uit de 9 straatjes

Nieuws uit de 9 straatjes

Over “shared space”, en hoe er in de negen straatjes gemeenschapsgeld verkwanseld werd door het aanleggen en verwijderen van gevaarlijke verkeersdrempels. De bewonersorganisatie Grachten 9+ zocht het uit en publiceerde het in haar nieuwsbrief.

Lees meer....

Zienswijzen 30 km/u in de stad

Zienswijzen 30 km/u in de stad

Amsterdammers voor Autoluw NU! zette 31 zienswijzen op het voornemen 30 km/u in de stad op een kaart. Tijdens de bijeenkomst met stakeholders bleken er 191 te zijn ingediend. 70% is positief. Maar 20% negatief. De raadscommissie MLW vergadert er 16 december over.

Lees meer....

Mobiliteit en AOV

Mobiliteit en AOV

Het aanvulend openbaar vervoer (AOV) is bedoeld voor degenen die niet of met veel moeite gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Het gebruik wordt beperkt.

Lees meer....

Ruimte voor de voetganger

Ruimte voor de voetganger

Het voetgangersbeleid zou worden herzien. Inspraak is geweest, maar daarna bleef het stil. In een bijeenkomst over meer groen en ruimte voor voetgangers en fietsers werd gevraagd naar de stand. Dat bleek "ingewikkeld". 

Lees meer....

Mag het wat minder?

Mag het wat minder

Ook op de Kloveniersburgwal kunnen bewoners zichzelf niet meer horen. Door de herrie van bezoekers op straat. En vanaf terrassen. De gemeente plaatst op verzoek borden. Helpt het?

Lees meer....

In gesprek met bewoners?

In gesprek met bewoners?

Een informatieavond over de Aanpak Binnenstad, specifiek voor het Wallengebied. Burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman zouden in gesprek gaan met aanwezige bewoners en ondernemers. Maar niet heus. 

Lees meer....

Het Perspectief no 2 is uit

Het Perspectief no 2 is uit

De tweede editie van het Perspectief is verschenen. Ditmaal een dubbeldik nummer. Een blad vol met informatie over een veranderende buurt . Met leuke en interessante artikelen.

Lees meer....

Toekomstlessen burgermeetnetwerk geluid

Burgermeetnetwerk geluid

Waag nodigde bewoners, ondernemers, bestuurders en experts uit voor een gesprek over het meten van geluid én de resultaten door een burgermeetnetwerk. Over wat we kunnen leren van dit geluidsexperiment voor de toekomst.

Lees meer....

3 Mupi’s verdwijnen, maar …

3 Mupi’s verdwijnen, maar …

In 2019 werden in het Centrum vergunningen verleend voor tientallen digtale MUPI’s, maar ook werden er voor 4 bestaande MUPI’s de vergunningsaanvraag afgewezen, 3 daarvan staan er nog steeds. Daar lijkt een eind aan te komen.

Lees meer....

Datasafari

Datasafari

NEMO De Studio nam buurtbewoners mee op datasafari. Data wordt overal verzameld. Van alles en iedereen. Belangrijk is dat mensen goed geïnformeerd en betrokken zijn, hun rechten leren kennen en participeren in de ontwikkeling van deze technologieën.

Lees meer....

Digitale tentoonstelling Eva Besnyö

Digitale tentoonstelling Eva Besnyö

Het Kassák Museum in Budapest heeft een uitgebreide digitale expositie met en over de foto’s van de Nederlands/Hongaarse fotografe Eva Besnyö (1910 -2003). Wij willen u dit niet onthouden.

Lees meer....

Cocreatie in de vitrines

Cocreatie in de vitrines

Tot eind februari is in de vitrines van het wijkcentrum "Kunst in uitvoering" te zien. Een opstelling van Patu Tifinger. Tijdens openingsuren is de voortgang te bekijken. Wat het bijzonder maakt: bezoekers kunnen iedere dinsdagmiddag zelf meebouwen aan het kunstwerk.

Lees meer....

Expositie in d’Oude Stadt, Tine Lebesque

Expositie | Tine Lebesque

Tine Lebesque exposeert met een gevarieerd aanbod van haar werk in de vergaderruimte van wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123. Olieverf op linnen. Te bezichtigen tijdens openingsuren van het wijkcentrum (ma-vr 13:30-17:00 uur), behalve als er bijeenkomsten zijn.

Lees meer....

Voorlichting over Diabetes

Voorlichting over Diabetes

Vrijwilligers van SIZIN organiseren in het wijkcentrum dinsdag 14 december van 10:00 tot 12:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes (suikerziekte). Maximaal 10 deelnemers zijn welkom, maar u moet zich wel vooraf aanmelden.

Lees meer....

De Goede Zaak stopt (voorlopig?)

De Goede Zaak stopt (voorlopig?)

De stichting tegen monocultuur van op toerisme gerichte winkels en voorzieningen introduceerde het Keurmerk De Goede Zaak Amsterdam. Bij meer dan 300 winkels hangt dat keurmerk. Bedrijfseconomische redenen door de coronacrisis staakt de stichting haar activiteiten. 

Lees meer....