Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 8 april 2021

Wijkcentrum en Corona

Bijgewerkt 23 maart 2021: Het wijkcentrum is nog steeds GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. U kunt wel een krantje komen halen. Contact via email of door inspreken voicemail. Lees meer...

Nieuwe straatmode?

Gespot op het Frederiksplein. Een fietsenrek wordt voorzien van paal met ‘informatieve lampenkap’ en zonnepaneel. Verspilling van grondstoffen / energie, lichtvervuiling en bederven van uitzicht? Het is een onderdeel van een heel project. Lees meer...

Breng de chemokar terug!’ OF?

Onderaan, in de nieuwsbrief van de gemeente, onder ‘Centrum’, als voorbeeld van een goed buurtinitiatief. Laat dat plan met precies die titel nou door de gemeente afgewezen zijn in 2019! Lees meer...

Knip Weesperstraat pas in 2023

De pilot knip in de Weesperstraat wordt uitgesteld. Reden? Het verkeersaanbod, dat gedaald is met 30%. Een nieuwe realiteit. Maatregelen in de Agenda Autoluw lukte dat niet. Lees meer...

Gemeenteraad Jaaroverzicht 2020

De gemeenteraad publiceerde zijn Jaarverslag over 2020. Daarin een feitelijk overzicht van de activiteiten. Zeker interessant is het overzicht van instrumenten die de Gemeenteraad heeft. Lees meer...

Inspraak Universiteitskwartier

Het college van B&W heeft het concept Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier vrijgegeven voor inspraak. Het plan voorziet o.a. sloop van het paviljoentje van Theo Bosch. Zienswijzen indienen kan tot en met 26 april. Lees meer...

Centrum Begroot 2021

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. € 300.000,- stelt het stadsdeel dit jaar beschikbaar. Tot 26 april om 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Lees meer...

Uitstel herdenking Blauwburgwal

Het is geen vergeten bombardement meer. 11 mei 2020, 80 jaar na dato, werd de plaquette met de namen van de slachtoffers onthuld. Wederom moest helaas de geplande herdenkingsbijeenkomst worden uitgesteld. Lees meer...

De Bijstandsbond

Een ingezonden bericht: een verzoek om aandacht te schenken aan de Bijstandsbond: Lees meer...

Autoluw NU! over 30km is de norm

Amsterdammers voor Autoluw NU! sprak met ambtenaren die bezig zijn met de motie 30km is de norm, 50 km de uitzondering. Over de stand van zaken en hoe verder. Lees meer...

Nieuws van !Woon – maart 2021

Weer veel interessante artikelen in de maart-nieuwsbrief van !Woon. Voor veel huurders dit jaar geen huurverhoging, loden leidingen, nieuwe aanpak krotwoningen, enz. enz. Lees het zelf. Lees meer...

Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij

De initiatiefnemers laten weten dat ze trots zijn op het prachtige eindresultaat. Lees hun nieuwsbrief. Lees meer...

Luisterlijn voor ouderen

Ingezonden brief. De lockdown zorgt niet alleen bij jongeren voor ‘depressiviteit’. Ook ouderen in de grote stad en op het platteland lijden onder een groot gevoel van eenzaamheid. Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.