Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 8 maart 2021

Wijkcentrum en Corona

Bijgewerkt 5 maart 2021: Het wijkcentrum is nog steeds GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. U kunt wel een krantje komen halen. Contact via email of door inspreken voicemail. Lees meer...

Universiteitskwartier, oproep bewoners

Oproep van VOLBG aan buurtbewoners en bezoekers van het Universiteitskwartier vul de vragenlijst in als voorbereiding van de inspraakprocedure van de gemeente. Geef uw mening. Lees meer...

Reuzenrad. Vragen en antwoorden.

Beantwoording schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker namens de SP over het Reuzenrad aan het Oosterdok. Kennelijk zat de gemeente met de kwestie lang in de maag. Lees meer...

Korte berichten

Het begin van hopelijk een nieuwe rubriek. Hebt u bijdragen? Mail deze. Foto meesturen mag. Het kunnen neutrale berichtjes uit uw buurt zijn, of iets persoonlijks, iets waar u vrolijk van wordt, of kleine ergernissen. Lees meer...

Monumentje vol graffiti

Al maanden klaagden buurtbewoners over graffiti. Het Commiezenhuisje, ook wel rioleringshuisje genoemd, in het Weteringplantsoen, is ondergekalkt. Wie maakt het schoon. Een zoektocht. Lees meer...

Klimaatprotest 14 maart

In 2019 gingen ruim 40.000 mensen de straat op voor het Klimaat. Vlak voor de verkiezingen zal op 14 maart opnieuw het Klimaatalarm klinken. Doe mee. Dat kan ook online. Lees meer...

Afvaltransport over water

15 maart begint in het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt een proef met het vervoer van huishoudelijk afval per boot. Grote vuilniswagens bedreigen kwetsbare kades en bruggen. Wellicht dat luchtvervuiling ook vermindert. Lees meer...

Inspraak meldingsplicht sensoren

Ter bescherming van digitale rechten van de Amsterdammers wenst het college in de APV een meldingsplicht voor sensoren. Om het inwinnen van data in de openbare ruimte transparant en controleerbaar maken. Lees meer...

Terrassen zomer 2021

Zodra de horeca weer open mag, kan weer gebruik gemaakt worden van de terrasuitbreidingen die vorige zomer golden. De vergunningen zijn automatisch verlengd voor het zomerseizoen 2021, tenzij..... Lees meer...

Kracht van Mokum

Een bericht over de ontwikkelingen binnen en buiten het platform Kracht van Mokum. Het platform voor bewonersorganisaties van onderop. Meld uw organisatie ook aan. Lees meer...

Kunst op bruggen Nieuwmarktbuurt

Aan bruggen in de Nieuwmarkt hingen kunstwerken van buurtbewoners. Deze openluchttentoonstelling duurde tot en met 25 februari. Een leuk wandelingetje. Lees meer...

Heksenbezem

Met groot materieel werd op het Waterlooplein de boom met de heksenbezem verplaatst. 20 meter. Bekijk het filmpje van de megaoperatie. Lees meer...

Samen Meten

Het RIVM organiseerde 24 februari Samen Meten, een bijeenkomst voor burgerwetenschappers, die zelf meten in hun leefomgeving of hierin geïnteresseerd zijn. Een verslag. Lees meer...

Bescherm cultureel erfgoed op de Kadijken

Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard startten een petitie, burger- en volksinitiatief. Op de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk is hoogbouw gepland. Lees meer...

Breekbaar – Fragile

Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum nodigt u uit te komen kijken naar werk van glaskunstenaar Carl van Hees in de vitrines aan weerszijden van de Sint Antoniesbreestraat. Lees meer...

Autoluw Nu! over Zone Beperkt verkeer

Amsterdammers voor Autoluw NU! voerden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV) van de gemeente. Over de stand van zaken en hoe verder. Lees meer...

Bomen en kades

Wethouder de Vries onderzoekt het behoud van bomen bij kademuurvernieuwing. Het buurtinitiatief "effe kappen nou" voert actie voor het behoud van monumentale bomen en vindt gehoor bij de wethouder. Lees meer...

Expertmeeting burgerparticipatie

Op verzoek van raadslid Vroege (D66) waren 16 februari 2021 een aantal experts bijeen voor een digitale bijeenkomst over burgerparticipatie. Belemmeringen en wat wel werkt. Lees meer...

Groene Spuistraat

Green Light District gaat samen met bewoners en ondernemers de Spuistraat vergroenen. Met een budget via centrum begroot gewonnen om nieuw groen aan te leggen tussen het Spui en de Paleisstraat. Lees meer...

Actieplan Geluid 2020-2023 vastgesteld

Het vervolg op ons bericht over het gebrek aan ambitie in het Actieplan Geluid. Er moest nog gestemd worden. Dat is inmiddels gebeurd. Het plan is vastgesteld en gepubliceerd. Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.