Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 9 februari 2021

Wijkcentrum en Corona

UPDATE 3 februari 2021: Verlenging Lockdown tot en met minstens dinsdag 2 maart. Het wijkcentrum is GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. Contact via email of door inspreken voicemail. Lees meer...

Hoorzitting bezwaar subsidiestop

14 januari was de hoorzitting inzake het bezwaarschrift van d’Oude Stadt over het stoppen van de subsidie voor de huisvesting. Uiteraard online. Alvast een verslag, want het officiële verslag gaat nog wel even duren. Lees meer...

Voor Elkaar ook bij vaccinaties

Hulp nodig om bij de locatie voor coronavaccinatie te komen? Vraag hulp bij Voor Elkaar in Amsterdam. Amsterdamse organisaties voor sociaal werk slaan de handen in voor bewoners die hulp zoeken, of hulp willen bieden. Lees meer...

Doorgaan Knip Weesperstraat vaag

De pilot Knip in de Weesperstraat gaat in maart niet door. Corona is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. Bewoners en ondernemers teleurgesteld. Zij zien kansen om iets beters te maken van de buurt. Lees meer...

Nieuwe mega-reclame

Grote steigerdoekreclame mag niet meer. Nu zien omwonenden opeens een enorm reclamedoek direct aan de gevel van Herengracht nr. 206-216. Middenin de Unesco kernzone. Mag dat dan wel? Lees meer...

Meer groen in de stad

De schop in de stoep van het mr Visserplein. Trottoirtegels wijken voor groen en niet alleen daar. Wethouder Ivens presenteerde een investeringsplan voor groen. Echt groen in het Centrum, of slechts plukjes troostgroen? Lees meer...

Inspraak in februari

De gemeente vraagt uw mening over een aantal zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken kunt hebben. Een paar nog lopende zoals feestverlichting en een paar nieuwe.We publiceren wat we kunnen vinden. Lees meer...

Afvalcontainers van de baan

Over de geplande ondergrondse afvalcontainers in de Wetering- en Noorderbuurt. Vervolg van de vorige nieuwsbrief. Achteraf bezien ontvingen wij verouderde informatie. Toen stond het plan al op losse schroeven. Lees meer...

Dag van de Buurt 2021

LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners, organiseerde ook dit jaar de Dag van de Buurt. Participatie van bewoners; over hun buurt. Niet van bovenaf, maar aanpak van onderaf. Online en terug te zien. Lees meer...

HeenenWeer ook in Amsterdam-Centrum?

Bestuurders gezocht voor een op te richting stichting HeenenWeer. Na het succes van de HeenenWeer in de Pijp/Rivierenbuurt straks ook in stadsdeel Centrum. Hun draaiboek ligt al klaar! Lees meer...

Voortijdige sterfte door NO2 | Amsterdan 22e in Europa

Amsterdam is volgens cijfers van voortijdige sterfte door stikstofdioxidevervuiling (NO2) de 22e ergste stad van Europa. Dat zegt het onderzoek van het Barcelona Institute For Global Health en het tijdschrift The Lancet. Lees meer...

Omgevingsvisie 2050

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. Die Omgevingsvisie van Amsterdam raakt ook uw buurt. Hoe wilt u de stad zien in 2050? Stuur uw zienswijze. Lees meer...

De Westermarkt blijft bijzonder

“Zo lang ze niet in de weg staan dan staan ze verkeerd.” Dat is het antwoord van de gemeente op de zoveelste klacht over de illegale uitstalling van fietsen. Neemt Toezicht en Handhaving zichzelf nog wel serieus? Lees meer...

Ophalen

Ambtenaren van het projectbureau democratisering gingen bij burgers en stadsdeelcommissie informatie ophalen. Of de participatie werkt. Bewoners zijn dat ophalen zat. Ze zijn geen Pluk-kip. Lees meer...

Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021. Lees meer...

Politiebureau IJtunnel dicht

Het politiebureau IJtunnel is voorlopig gesloten. Om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd ondergaat het politiebureau een ingrijpende verbouwing. De werkzaamheden duren tot in 2022. Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.