Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 4 december 2020

Wijkcentrum en Corona

UPDATE: Mondkapjesplicht per 1 december in publieke binnenruimten zoals winkels. Dus ook in het wijkcentrum. Voor het ophalen van kranten, foldertjes en voor vragen blijven we wel open, maximaal 2 personen tegelijk. Lees meer..

Vogelverschrikkers!

Verbazingwekkend gebeuren op de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het Gassanterrein. Na zoveel jaren plotseling een kolonie schijtlijsters? Of was er een bende eksters die de toeristen beroofde van hun pas gekochte glimmertjes? Lees meer...

Exposities in d’Oude Stadt

In de vitrines is tot 17 december een hommage aan Ruth Emmerig en een aan Constant Vecht. Van 19 december tot 19 februari werk van papierkunst-maakster Roswitha Witten. Zij geeft ook een workshop papierscheppen. Lees meer...

Knip korter

De gemeenteraad besprak moties over de Knip Weesperstraat. De duur van de pilot is gekort. Bewoners en ondernemers werken samen met de gemeente aan plannen om de voordelen van de knip te belichten: minder verkeer, meer ruimte. Lees meer...

TONEEL De Tijger

Toneelvereniging De Tijger repeteert nu in d'Oude Stadt, omdat vanwege corona dat niet kan in de Meevaart. 12, 18 en 19 december zijn de opvoeringen van de eenakters Smalland en Deadline in de Batjanzaal (Batjanstraat 68). Lees meer...

Aanbieden petitie Motorlawaai

Vrijdag 20 november overhandigden een delegatie bewoners uit Amsterdam de Petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. 2008 mensen tekenden die petitie. Lees meer...

Geef om bomen

Op verzoek van het buurtinitiatief Gemeente Amsterdam, effe kappen nou nogmaals aandacht voor de grootschalige bomenkap bij de kadewandvernieuwingen. De werkgroep neemt juridische stappen als kap vermeden kan worden. Lees meer...

Spraakbeperking

Inspraak is geen gunst maar een recht. Dachten wij. Bij het inspreken bij raadscommissies is het recht flink ingeperkt. Het kan zijn vanwege corona, of zijn die insprekers maar lastig, en Twitter veel amusanter.... Lees meer...

HNA: ‘Leefbaarheid onder druk’

Huurders Netwerk Amsterdam stuurde het college van B&W 8 maatregelen tegen de enorme aantallen bezoekers in woonbuurten. De voorstellen komen deels overeen met de punten van de coalitie van bewonersorganisaties. Lees meer...

ANBI, echt wel!

Jazeker hebben wij de ANBI status, het is alleen niet te vinden in het zoekprogrammaatje van de belastingdienst. Inmiddels stuurde het ANBI team ons een nieuwe Verklaring van hoedanigheid, voor wie het niet gelooft. Lees meer...

Inspraakprocedures december

Raadhuisstraat, feestverlichting en hondenlosloopgebieden. Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Lees meer...

Nieuws van !WOON

Wij wilden graag iedere maand een bijdrage van !WOON in onze nieuwsbrief. Tot we de november nieuwsbrief van !WOON zelf toegestuurd kregen. Daar staat zoveel nuttigs en wetenswaardigs in. Abonneer u ook. Lees meer...

Buurtkunstenaars

Van 5 december tot 17 januari is in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk werk te zien van 50 kunstenaars in de buurt. Kunstenaars uit de nabije omgeving tonen nieuw werk. Het thema: Hoe ziet de wereld er uit na corona? Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.