Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Facebook Twitter Yout
First image

Nieuwsbrief 8 oktober 2020

Onze website en nieuwsbrief

Deze keer is onze nieuwsbrief veel later dan normaal. Dat heeft o.a. te maken met technische problemen. Sommige menuutjes en fotogalerijen weigerden dienst. Het allerlastigste: onze zaalagenda werkte niet. Lees meer...

Geen prioriteit

1 juli schreef het stadsdeel dat het onze subsidie wil afbouwen. op 14 juli zonden we een zienswijze. Na bijna drie maanden, op 7 oktober ontvingen we een besluit, conform het eerdere voornemen van het Stadsdeelbestuur. Lees meer...,

Fietsverhuur op de stoep-2

Een handhavingsverzoek begin februari, 1 juli het besluit om te handhaven. Sinds het handhavingsbesluit zijn inmiddels drie maanden verstreken en de fietsen staan er nog steeds. Lees meer...,

Zoveel aan de hand

De Nieuwmarkt, zondag 27 september. Een de foto om te vergroten en dan nog eens om alle details te zien. Een foto die doet denken aan het werk van Theo van den Boogaard, zoveel gebeurt er. Lees meer...

Keurtuinen

Achter de monumentale grachtenpanden bestaat een waardevol fenomeen: de keurtuinen, de groene longen van de Amsterdamse binnenstad. Met wettelijke bescherming, maar daar wordt nogal eens de hand mee gelicht. Lees meer...,

Waterlooplein op de schop

De planning zegt dat op 1 oktober de verbouwing start van het Waterlooplein. Na jaren praten komt het er dan van, denk je. Echter deze donderdag laat nauwelijks enige voortvarendheid in de aanpak zien. Lees meer...

Behoud monumentale iepen

Het raadsadres 16 september, wordt in raadscie MLW behandeld, hopelijk 21, of 29 oktober. Bekijk de foto’s achterin dit raadsadres en zie de rare kerstbomen. Een jonge boom is één ding, maar dit … Lees meer...

Geen Inspraak maar:

Deze maand zijn geen inspraaktrajecten te melden voor bewoners van het Centrum. In plaats daarvan een bekendmaking over Co-creatie, een nieuw modewoord. Zo heb je tegenwoordig ook de commons; of je daar kunt cocreëren? Lees meer...

Terrasuitbreidingen tot maart

In principe zouden de tijdelijke vergunningen tot uiterlijk 31 oktober gelden, dat is verlengd tot 31 maart. Bewoners en passanten die overlast ervaren, zullen zelf actie moeten ondernemen. Tip: benader uw de gebiedsmakelaar. Lees meer...

Aanpak hinder Metro Oost

Een tweet van Arre Zuurmond, de ombudsman Metropool Amsterdam maakte ons nieuwsgierig. Wij vroegen naar de vorderingen bij de aanpak van de hinder door de metro op de Oostlijn. Er is nieuws. Lees meer...

Noodklok voor wijkcentra

College: Negeer het luiden van de noodklok rond wijkcentra niet! Zo luidt het pleit van een bezorgd Amsterdamse. Geef handen en voeten aan de mooie woorden over ‘democratisering en participatie’ van het college-accoord. Lees meer...

Najaarsactie Voorjaarsvreugde

Elk jaar zijn er in april honderdduizenden kleurrijke tulpen te bewonderen op tientallen locaties in de hoofdstad. Amsterdam Tulip Museum schenkt Tulp Festival 5.000 bollen van de mooie, stoere, tulp ‘Flair’ aan inwoners van Amsterdam. Lees meer...

Amsterdam stop greenwashing!

Meer dan 400 activisten, jong en oud, protesteerden vrijdag 25 september tegen de greenwashing door dit college. Ondanks de regen, allemaal fietsend richting de Stopera en weer terug naar het Museumplein voor speeches. Lees meer...

Quota B&B en kamerverhuur

Amsterdam heeft per 1 januari 2020 een nieuwe huisvestingsverordening. Elk jaar zijn er wel wijzigingen in de verordening, maar met de vierjaarlijkse vernieuwing kan een nieuw college zijn stempel drukken op het beleid. Lees meer...

Touringcarbeleid 2020 -2025

De gemeenteraad heeft de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Met een “nieuw” touringcarbeleid. De zienswijze van d’Oude Stadt is slechts op een punt gevolgd. Moties veranderde dat weer. Lees meer..

Expositie 5 x 7 x 2,5

Kunstenaarsboekenmakers Christel Harms en Roswitha Witten organiseren in wijkcentrum d’Oude Stadt een expositie van kunstwerkjes van 5 x 7 x 2,5 cm. Ongeveer 45 mensen stuurden hun werkjes in. Bekijk ook het filmpje. Lees meer...

Groot Waterloo

16 september oordeelde de Raad van State negatief over het beroep van d’Oude Stadt en de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo inzake het bestemmingsplan Groot Waterloo en het besluit hogere geluidswaarden. Lees meer...

Beleidskader Buitenreclame

In de gemeenteraad van 9 september werd buitenreclame weer even behandeld. Onze twee punten, de beeldwisselfrequentie op verlichte reclameborden, en de stoepborden worden over 2 jaar geëvalueerd, aldus Motie 1010. Lees meer...,

Thuiszorg Student

In Amsterdam e.o. kunnen eenzame en hulpbehoevende ouderen vanaf vandaag terecht bij De Thuiszorg Student. De particuliere thuiszorgorganisatie koppelt zorgstudenten met ouderen die aanvullende zorg wensen. Lees meer...,

Wijkcentrum en Corona

Het wijkcentrum is open voor kleine bijeenkomsten tot 6, hooguit 8 personen. Inloop tijdens openingsuren. Voor bezoekers en vrijwilligers blijft gelden: KOM NIET als u verkoudheidsklachten hebt of grieperig bent. Lees meer...

Bekijk ook:

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer....

Agenda Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum. Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123 1017 GE Amsterdam telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl Lees meer....

Wilt u zich uitschrijven, of uw abonnement aanpassen? Klik hier.